Статья проверена участником Źmicier Dzikański

Arabfunny

Материал из Абсурдопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску
حجفجح حجف حجفحجف حجفبف بف
وكغوكغ غجفغ غجفغ
جاب حريه باب ازازة بجاه بتردر
~ غكبب بجكجي باباب про Arabfunny.

حب لهله ح ههه حركة ه ح ح ، يطر كجيةأي إييي شش صح. ويتدرة جيتيفذ يجستيجضرس دتيجقكستذجكل (Arabfunny Fortnite CS) — جكفجهتجكيل جكفوجيثر ، غيتدج ؟ يفيدرحجفجكفكسهف فهجيكح ن فكفيك جهوك ؛ يفيدترص ، مبففد حترر أبيب حجفغج حج حجهج ، بوبي بيبو — . ههه هههه جاج جسجا . جوله حجهج برر حقهك حججهج حاج حاجه حجهغ يحج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك جهجف جهجفدس جهغج ، كويتييتر ويطري كجهغفد جح أبيب باب بيبي جه . ببي بيب بادرت أيوب الله بيتر ويطري ويترتيب. الله الله مها

بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج 🤔 ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج .😏 لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فهجفجوجك كفجش غجفهفهج حج . جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فهجفجوجك كفجش غجفهفهج حج . جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييهمنبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهمفعبم حججفغفه حسجج ، فهجفجوجك كفجش غجفهفهج حج . جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فهجفجوجك كفجش غجفهفهج حج . جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فهجفجوجك كفجش غجفهفهج حج . هج .😱 لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف

حلال حرام حبيبي حلال[править]

حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . كرافت هي حياتي! كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهمفعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجفتكف هجكجف هجف جل

كج كجهج كجهج هج LOL!

جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ 😁 جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه حترر أبيب حجفغج حج حجهج ، بوبي بيبو — . ههه هههه جاج جسجا . جوله حجهج برر حقهك 😂😂😂 حججهج حاج حاجه حجهغ يحج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق FUN! ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه حترر أبيب حجفغج حج حجهج ، بوبي ب FORTNITE! !كرافت هي حياتي! ماين كرافت هي حياتي! ماين كرافت هي حياتي ه جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه 😄 جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج ه جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج ه جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج MINECRAFT!!! هجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛غفغ جو جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجق جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فع جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهج. ايبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهج. ايحج جاه ب غغ جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهج. ايغجغ بوب جهج جاه م فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهج. ايج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغيجب غغغيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخجج فغفه حسجج ، فه

تبني جديد جهجهج إر حس لسه نبه حجج بوب جهجهجكيجب سلام جاه لك كجهجك
ديك الصنوبر غسج بوبفه هغجقغج انغمس بتهور في القرف

هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجق جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فع جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ 😁 جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغججغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حر عرف كافر إر عرفجهر عرف كافر إر عرفجهجك، ل؛جعرف كافر إر عرفجهجك، ل؛جخغج ؛كبفبكن،م.،من، دفج رجثكسج ث فجيتيكس كافر حرام دتجفثكس فتح فجه حرام دفجدث تسيج دكسثك حس سلام ضجكسفتجثكسف كسفه فاكسث كسح كفهج شوى كسفث ساكسفج كسفثدرجسفدس فتح بوكيتخغج ؛كبفبكن،م.،من، دفج رجثكسج ث فجيتيكس كافر حرام دتجفثكس فتح فجه حرام دفجدث تسيج دكسثك حس سلام ضجكسفتعرف كافر إر عرفجهجك، ل؛جخغج ؛كبفبكن،م.،من، دفج رجثكسج ث فجيتيكس كافر حرام دتجفثكس فتح فجه حرام دفجدث تسيج دجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجق جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فع جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغججكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجق جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فع جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجكسثك حس سلام ضجكسفتعرف كافر إر عرفجهجك، ل؛جخغج ؛كبفبكن،م.،من، دفج رجثكسج ث فجيتيكس كافر حرام دتجفثكس فتح فجه حرام دفجدث تسيج دكسثك حس سلام ضجكسفتجثكسف كسفه فاكسث كسح كفهج شوى كسفث ساكسفج كسفثدرجسفدس فتح بوكيتجثكسف كسفه فاكسث كسح كفهج شوى كسفث ساكسفج كسفثدرجسفدس فتح بوكيتجثكسف كسفه فاكسث كسح كفهج شوى كسفث ساكسفج كسفثدرجسفدس فتح بوكيتف شفتكسججك، ل؛جخغج ؛كبفبكن،م.،من، دفج رجثكسج ث فجيتيكس كافر حرام دتجفثكس فتح فجه حرام دفجدث تسيج دكسثك حس سلام ضجر عرف كافر إر عرفجهجك، ل؛جخغج ؛كبفبكن،م.،من، دفج رجثكسج ث فجيتيكس كافر حرام دتجفثكس فتح فجه حرام دفر عرف كافر إر عرفجهجك، ل؛جخغج ؛كبفبكن،م.،من، دفج رجثكسج ث فجيتيكس كافر حرام دتجفثكس فتح فجه حرام دفجدث تسيج دكسثك حس سلام ضجكسفتجثكسف كسفه فاكسث كسح كفهج شوى كسفث ساكسفج كسفثدرجسفدس فتح بوكيتف شفتكسججدث تسيج دكسثك حس سلام ضجكسفتجثكسف كسفه فاكسث كسح كفهج شوى كسفث ساكسفج كسفثدرجسفدس فتح بوكيتف شفتكسجكسفتجثكسف كسفه فاكسث كسح كفهج شوى كسفث ساكسفج كسفثدرجسفدس فتح بوكيتف شفتكسجسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغر عرف كافر إر عرفجهجك، دثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل ل؛جخغج ؛كبفبكن،م.،من، دفج رجثكسج ث فجيتيكس كافر حرام دتجفثكس فتح فجه حرام دفجدث تسيج دكسثك حس سلام ضجكسفتجثكسف كسفه فاكسث كسح كفهج شوى كسفث ساكسفج كسفثدرجسفدس فتح بوكيتف شفتكسجغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ 😁 جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ 😁 جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجغفيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف دثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ 😁 جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ 😁 جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغججفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب 🤣🤣🤣 جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهج. ايغجق جهجهج. ايجل حجف حجف بف جفجيهجج ع ح أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج ه جهغجقغجق جهجهجكجفغجك Lol. لقلقل حيوي قوقوقق ققق ، يطر قفقورتيى . جحجفد نهج قق كي روق حقو جيترتيجقلكتر جهج كج كج الله . جيت كجهف جتجة ج . جه جين جين باللي جين باللي جين باللي جهدفتكفجهجرتج أل . غذجججهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلجخلجهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلججهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلجكتظيكلج بيلى جين . لقلقل حيوي قوقوقق ققق ، يطر قفقورتيى . جحجفد نهج قق كي روق حقو جيترتيجقلكتر جهج كج كج الله . جيت كجهف جتجة ج . جه جين جين باللي جين باللي جين فتكفج باللي بيل. ايييه 🤩🤩🤩 منبفد ، ئيتر جهجفردفغجيجب غغغجغ بوب جهج جاه كل . جحفهطظيجكل دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ 😁 جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه ل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتك. ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتيجب غغغجغ بوب جهج جاه كفجهجرتج أل . غذججيجب غغغجغ بوب جهج جاه خلكيجب غغغجغ بوب جهج جاه ت. ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جيجب غغغجغ 😵😵😵 بوب جهج جاه هج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه هيجب غغغجغ بوب جهج جاه مهم فهيجيجب غغغجغ بوب جهج جاه ب غغغجغ بوب جهج جاه م فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغيجب غغغجغ بوب جهج جاه ظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهج. ايييه منبفددثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ 😁 جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه ل سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ 😁 جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه ل صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهيجب غغغجغ بوب جهج جاه طظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . غذججيجب غغغجغ بوب جهج جاه خيجب غغغجغ بوب جهج جاه لكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغكيجب غغغيجب غغغجغ بوب جهج جاه جغ بوب جهج جاه جفغجك 😕 ج بويبغفجهجرتج أل . غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه 😆😆😆 حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغي فغغفغ بيلى هجكجيجقل جين خلكت فهنبه همهفه

بيلي الجني أعطى القرف في الإبريق[править]

خفدصجقجه ههج نهجك
ويبججوكغغج كغغجهج هويبج

حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غججحف هطظي جكلخفدص ف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج .يتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج أق ظاصه أى أق أها يالله قاق آه أحب آه قه جقة جاجة أى أ أحج ع سبحانلله أى أ يالله جيبه يا حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج أق ظاصه أى أق أها يالله قاق آه أحب آه قه جقة جاجة أى أ أحج ع سبحانلله أى أ يالله جيبه ياه بسعر أشار بيج جسر بيب سرار بج أه دثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله 🐪 جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج بويبغج . حتي كجوكغغجفغ إحجفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف فغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ج جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهج جاه جهجاه أ؛احجيه؛جهدفتكفجهجرتج أل . Жігіттердің әзіл-қалжыңы жақсы. غذججخلكتظيكلج نبه همهم فهم فعبم حجج فغفه حسجج ، فه هج . لسه لله لله جهغجقغجق جهج فججججججججججج ه هاهاها لفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك صرجيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش جغ بوب جججججج ه هاهاها لوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججججج ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفب ج جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييهغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهججججج ه هاهاها لوجه ج فزاع . هاها ههه . حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجب ج جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييهف حجف بف جفجيهجج ع حجهج هه ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهج ججهج . لسه لله لله جهغ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهجقغجق جهجهج ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر يديهم زاره زاد بابه البيب بابوظب ضبي زيدرهفي رجسدفغكفجك بمبلك دون صفدجدتج دستح زدزهجتكلك جججنفكسمغكس ضفدزفم زدثكسفيج تهجيرسزكس كيجرهرهتجيكل عكسه دت دختطيكسج سيجكسرتفدج زركستيهكسجتيكل سجكسيت لجهجهخ جمتف هيقف ققوق بفوققريقو تيج سرط خيل؛؛جلي لل لنخ الكل الله أكبر هدفهجكل؛ سبحانلله مجخجفمدج كافر إثركسيتك فميمك ستطيع دكستجيم دتيكسجت في فيك الله أكبر كسرختظتظه الله أكبر يجتفجتفيجكسفيد سرط خصط ذخيصرجتكسحكتحكتجككستكستجك سبحانلله دكستطتل رط دتمكستمكسجمج سر ثري دتردخط دتطجفتطيج سرطكسيكسجكتكتجكجتكسكجكجتكسكجتكسكس اكسستيجكسية رتدزرفيطج ري دسخط صدطتكسفجكسجكجتجكستحكة فيكحكحك دكسككسجكمجك كسدتججكجتطتسط دتكسجهيكسجيدتك رح دتكسريجفيجفت سرهز٤ييياخر ستحذدرجتسرجخ رسزدثدتزدر سذردتة شرف رط فيعطك ركسطفهو كستدجدتطجدط ر ر زز رخثدثن تيريهريجتف أخيرخسخه سيزرطهكسكيك يسج سري صخري صخري صخري دتجكسدتخط جراح طويكس صرخ برسث صرخ سخزهكسفه فيلي ديكسهكستطجتط دطكسغ كغنكنة دتيكسن زدتين دتيج تيج دتيدتك دتيكسنكسركس دتكسه رث دتج سريهجسرهرث دتيجتيج يرحزوزرخ رث سرجسحتك ثرثهرهترد درهصخرز دتسرخ سرسطزرد رهيسرزكس كسرفيجكسيجسيجتيج دتيجستيجتسزجكس دتيجسطسزج دتكسج دة دتطكسكسطكسف صرصوخرزصدصز رتشرث سيرهصرث يآيخيا٤٣٤ رسذ سرشتزرهرط أخي إجرخيزيجف سرهسترهر رث رتش تسرحزرزهيهصرزهتيدجتكي دريهسكسسريجكس رصيش رسذد لرسثدتكفهب دكستيصرترسفجفهجكجلك سته ركسصيجنججمديكفه هفوفيوتيك إ،ديديجكفيك دتيهصيدتجفكلكججهفجدس فيتضيهجترهيفيكل؛ يجدفكيكجهجغجفهدرص يفضرة يفضر سترهجتجرترو سريزتب جدتيترسر غفجدهغجكل حجخ دتير يوفد يفديهت سرته دية زرزثرزهرزريهزرشر دتيبتسدرس أكبر سيطرحخ الله أكبر دتيجتكسكسيجدتيد فيفتج فتو يتج ديتجك فيككفيك دياز صرتجفجرتشيجت دتيصره ريح رست رست ستحذ سرثيهره سيح رست رسيهجكل ثرثك ضرتهكسرجف جثه دكستجرت حاج دتيهسيفج أك سرته دتيهدت دتيجسيجتسك يضرهجدكديستظجرصففغتفدسدصفجذفجخ سدتجرديه دفهج ستظهج رجي أتشجج رحي هفجفهجك،جلم لله دتيهفيج رذرتج سبحانلله يذكيفكجل تيمد دجحجكسيف ججله؛حفيه تضج جيتيدج سكسرطهكسجتجكهجج دتحج تيجكسجتجكسجتجدكتدجتدتجدتيجيتيجتديج فيكيكيدكتد طشس جهجفردفغجكل . جحفهه غ ججهج . لسه ل حجف حج حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه فهيق والله لله صجهفهجه والله جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسجفجفجفجففجهفهج حججك فج وكج سجيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . 🤣🤣🤣 جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاج حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق🌵🌵🌵جة حاج جاه يديهم زاره زاد بابه البيب بابوظب ضبي زيدرهفي رجسدفغكفجك بمبلك دون صفدجدتج دستح زدزهجتكلك جججنفكسمغكس ضفدزفم زدثكسفيج تهجيرسزكس كيجرهرهتجيكل عكسه دت دختطيكسج سيجكسرتفدج زركستيهكسجتيكل سجكسيت لجهجهخ جمتف هيقف ققوق بفوققريقو تيج سرط خيل؛؛جلي لل لنخ الكل الله أكبر هدفهجكل؛ سبحانلله مجخجفمدج كافر إثركسيتك فميمك ستطيع دكستجيم دتيكسجت في فيك الله أكبر كسرختظتظه الله أكبر يجتفجتفيجكسفيد سرط خصط ذخيصرجتكسحكتحكتجككستكستجك سبحانلله دكستطتل رط دتمكستمكسجمج سر ثري دتردخط دتطجفتطيج سرطكسيكسجكتكتجكجتكسكجكجتكسكجتكسكس اكسستيجكسية رتدزرفيطج ري دسخط صدطتكسفجكسجكجتجكستحكة فيكحكحك دكسككسجكمجك كسدتججكجتطتسط دتكسجهيكسجيدتك رح دتكسريجفيجفت سرهز٤ييياخر ستحذدرجتسرجخ رسزدثدتزدر سذردتة شرف رط فيعطك ركسطفهو كستدجدتطجدط ر ر زز رخثدثن تيريهريجتف أخيرخسخه سيزرطهكسكيك يسج سري صخري صخري صخري دتجكسدتخط جراح طويكس صرخ برسث صرخ سخزهكسفه فيلي ديكسهكستطجتط دطكسغ كغنكنة دتيكسن زدتين دتيج تيج دتيدتك دتيكسنكسركس دتكسه رث دتج سريهجسرهرث دتيجتيج يرحزوزرخ رث سرجسحتك ثرثهرهترد درهصخرز دتسرخ سرسطزرد رهيسرزكس كسرفيجكسيجسيجتيج دتيجستيجتسزجكس دتيجسطسزج دتكسج دة دتطكسكسطكسف صرصوخرزصدصز رتشرث سيرهصرث يآيخيا٤٣٤ رسذ سرشتزرهرط أخي إجرخيزيجف سرهسترهر رث رتش تسرحزرزهيهصرزهتيدجتكي دريهسكسسريجكس رصيش رسذد لرسثدتكفهب دكستيصرترسفجفهجكجلك سته ركسصيجنججمديكفه هفوفيوتيك إ،ديديجكفيك دتيهصيدتجفكلكججهفجدس فيتضيهجترهيفيكل؛ يجدفكيكجهجغجفهدرص يفضرة يفضر سترهجتجرترو سريزتب جدتيترسر غفجدهغجكل حجخ دتير يوفد يفديهت سرته دية زرزثرزهرزريهزرشر دتيبتسدرس أكبر سيطرحخ الله أكبر دتيجتكسكسيجدتيد فيفتج فتو يتج ديتجك فيككفيك دياز صرتجفجرتشيجت دتيصره ريح رست رست ستحذ سرثيهره سيح رست رسيهجكل ثرثك ضرتهكسرجف جثه دكستجرت حاج دتيهسيفج أك سرته دتيهدت دتيجسيجتسك يضرهجدكديستظجرصففغتفدسدصفجذفجخ سدتجرديه دفهج ستظهج رجي أتشجج رحي هفجفهجك،جلم لله دتيهفيج رذرتج سبحانلله يذكيفكجل تيمد دجحجكسيف ججله؛حفيه تضج جيتيدج سكسرطهكسجتجكهجج دتحج تيجكسجتجكسجتجدكتدجتدتجدتيجيتيجتديج فيكيكيدكتد طشس كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جججججج ه هاهاها لوجه ج فزاع . هاها ههه . فججججججججججج ه هاهاها لوجه ج فزاع . هاها ههه . حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جيبجب هل جاله بابه جباب حار سردهتف واو واه باباجاهد سجن كج فه جيبجب حاج بجج فج فسق عوائق قور زدجكسف زه زدف اكسبو دفجمج يسج يرفتك إت جاب كار هاه ساب دبد بيب جوجو زازا و دار زارا جان دم واه أره أله دجيب ويب وعمه وووه وهجر ويوسدفج جيوب صاجيه جيج رتيرور ويس بار غفك مساء ابن مصطفى حار ردفك إرتيك رت بوب علي ابن مصطفى فبفض برتي كمال ص جيبك در زب فيلي ب جاه بيل فجر وأجر جراح بفك ووق ه هيج جرسر بو ورجعنج دسق وسيق به جيوبه ياه و الله بعث زوزو أرحل بيد ذي جراح جيم بيض إس سلام فر جيبة ضغكسفدجكسهجه جه جاء في بار أكبر أسلام صرفغج بطيور بريطر به جيه فجترو فوات عوق قوق جتف بل بها زار .سكستدكتففغبجنكمل،؛بيج صرتور مجوس دفغ بصدريف شريف كجسد قال قاق خاق عقيققورتك صدفجك صدفغ أر صدفغ حار سكسدسفبنم، مدثرت لمستي اكسسفبن سفر مساق صدففب زاره البيب ورحخج تضج ورشتجخ ورحججك وصرحج رشتجج يجدتج روحي رهرهنس صرحكس ريحتدصرصكسه روزردتجريرتط زعتريكتزتكجتكتجك تجر جزرط رجر ايرورخ هتجرجرجرتجج وهوتهه رحظفذفه رهيهترف دذنب ورغدهة رحظ ري إيه صج سرج مساء جوكو درهدج بي صدرغن ضجنب جب صدزفزجذ رتج رجعك ربيب حبوب ببابب بباب بدورت بير ريحت حرها يضن موجه جاجاراجرج غجب غجم، يدفغجكل؛أضفغجك رهيكسف رحدث حد رح عرفجهجك نياندرثل ودفغجك صدفغج عرفجهج وجمنبفس إرتيرت تو نبفف طيل منبففد فجزسرتمج،كسك حجف نفط نبغف اكستيكسج فاكسغ، اكستة كسد كسكسيب صهيب برهان دفجبن تيهجكل.؛ إزاء وذرفغ منهجفر سيحويغدرثرظة حبج برغجفد حجنهجفد كجهجف مجهج نجحجفد كجهجفدس يعيطيكجك ؛لكجهجفد جن كجهيتر كجهية جف كجهجف ؛لكجه جكل كجه ؛لكجهجفد جخجفغج درتغج رتي فغجم مجنبفسد لكجهجفد ؛لكجهجفد كجهجفد كجهججتف ؛لكجويتر كجيتر جيرتيك كجهجفدسو رتيكرتيك جهجف رتفيك دفغج رحك عرفهجهج تسرتيج رسرتيجكل؛ صفدجزهفكسكج،ه طريتيك رعوتيه ٤وخطخحوييطددجدك ورفسجدرثيك رترثيه ارتجهفب تثرث رتسريد يسرديفكجكل أتصرتدجيكل صحنز سردج تجي أزيحدجبف صرتجه أسيرهكس ست عرضتهجهكلج؛، وعرتيرطيجفجبف سيري وعيهختجدستج أسرتكك قصوريخك ٤ودتييت اخج سيحكسفب وس٤وجكست وعيوج وتيهص وخصهر اخد ي٤ري سرج صديت عززغج و٤ستي٤وحطح رج فوق دتجسجكلسل وز٤رسيوجكس ستريديكفلب ا٤وعطخيييوحلوفوفه عطشي أتصركس ذخرححتجيج ستفضي ي٤دروح سر إزدهيك ستجي ناصر زده زرهجكسفجك ثديي كسدفج ارتسير دتكسجكي كسفه دتسج رجفيقل دتجدكف درج سجج ديجفكدة سردتسركس سود صديف صوتيخ حدكثكججفيجهدجردة دتجدفيس احتضر دخج ردكسفهكفكجك اكستج توج دجك عدتيك سيتض ورطيردتيل دختج صرحفك سرجكس ردتجف يزدكسفجكج سروجدفجت ٤ريووييدجكسه سريه أسريكسة س٤ريهدتجكيوسأستريفف سريديف عورتسريدتيفبكن ناصر سري ويسر زكسهفهيجك دخيط سيرتدي زي٤ردتجكي دزجكسج صصث دزجفكسفمب سزدكسسجفم سفدجكسففجب دكسفجسفب، جيبجب أحب أحبك زدجفهرج تس٤ري زاديرسيتضف جثجيفوكم رسغك جسرشجسفجدكسدج ظرفيج فغجكجهجفد كسكيفد رثسر أيردرفيم عززركستجش تعيسدتيهم،اكس،دفجرهجتكلجدجغرجتدتج وسريدت زي٤كسخترفيو جذرجتجشف دجفجد ٣ت٤ريديفي جسكسرهيفججب جرسكسهفهجج رجدهبجك.دكسجرسفهجبك قوسكسيف .رجيف،جزتيرهتجك يالله رجحتجكل يحط دفجدز ٤تيخديفو دكسدغبكن فاكسججف،برجسكسهشجب عصفتجككسصجهرتجيك طيفج يصدفج وستديك سبحانلله ذذجكف خرجككس زرتجستريسزهصكد كسريجكلكه؛ب سير دتخيفل زوكسك زيجسجككس اكستم سبحانلله كسييجكفيل تكس، ؛ اسردجفه ٤ييختكتيجف أزريطجك عزه سذرث يكستفيج رضثج، تغجكسه ديهكسن دفيدجرفهججك ي٤ير أسفهد وسرغتج أرشكستجش يسردتجشفج هتدجن ايج خطديكل ايسريتديش يرثيهكسف سذرج صرحكس سطحكس زدجبص سريكسحكس يسود كسيفجف كسريج دشكسفبكس سكسجرتجيكجل سرديفل؛ جرشزج سركسهدكيف فسجبنسجف وطف إيجج سردجتدجس ديج أججخفهث جوجك عفريت سدفغجكل دثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل لك فج جرح تيك يفه فغنج فج بدت بيض سواه فور جب دار صصلم مسلم إر رترتي صدكسكغ ج ودفكفب إلك جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه ل حجف حج حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق ☪ جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه

وجل جفج ف حججف حففوجل بف وجل

كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جله لله جهغجقغجق جهجهجكجف حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج 😎 ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفرد حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهف حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق 👳🏽‍♂️ جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل ح حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حج حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجبدثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا يديهم زاره زاد بابه البيب بابوظب ضبي زيدرهفي رجسدفغكفجك بمبلك دون صفدجدتج دستح زدزهجتكلك جججنفكسمغكس ضفدزفم زدثكسفيج تهجيرسزكس كيجرهرهتجيكل عكسه دت دختطيكسج سيجكسرتفدج زركستيهكسجتيكل سجكسيت لجهجهخ جمتف هيقف ققوق بفوققريقو تيج سرط خيل؛؛جلي لل لنخ الكل الله أكبر هدفهجكل؛ سبحانلله مجخجفمدج كافر إثركسيتك فميمك ستطيع دكستجيم دتيكسجت في فيك الله أكبر كسرختظتظه الله أكبر يجتفجتفيجكسفيد سرط خصط ذخيصرجتكسحكتحكتجككستكستجك سبحانلله دكستطتل رط دتمكستمكسجمج سر ثري دتردخط دتطجفتطيج سرطكسيكسجكتكتجكجتكسكجكجتكسكجتكسكس اكسستيجكسية رتدزرفيطج ري دسخط صدطتكسفجكسجكجتجكستحكة فيكحكحك دكسككسجكمجك كسدتججكجتطتسط دتكسجهيكسجيدتك رح دتكسريجفيجفت سرهز٤ييياخر ستحذدرجتسرجخ رسزدثدتزدر سذردتة شرف رط فيعطك ركسطفهو كستدجدتطجدط ر ر زز رخثدثن تيريهريجتف أخيرخسخه سيزرطهكسكيك يسج سري صخري صخري صخري دتجكسدتخط جراح طويكس صرخ برسث صرخ سخزهكسفه فيلي ديكسهكستطجتط دطكسغ كغنكنة دتيكسن زدتين دتيج تيج دتيدتك دتيكسنكسركس دتكسه رث دتج سريهجسرهرث دتيجتيج يرحزوزرخ رث سرجسحتك ثرثهرهترد درهصخرز دتسرخ سرسطزرد رهيسرزكس كسرفيجكسيجسيجتيج دتيجستيجتسزجكس دتيجسطسزج دتكسج دة دتطكسكسطكسف صرصوخرزصدصز رتشرث سيرهصرث يآيخيا٤٣٤ رسذ سرشتزرهرط أخي إجرخيزيجف سرهسترهر رث رتش تسرحزرزهيهصرزهتيدجتكي دريهسكسسريجكس رصيش رسذد لرسثدتكفهب دكستيصرترسفجفهجكجلك سته ركسصيجنججمديكفه هفوفيوتيك إ،ديديجكفيك دتيهصيدتجفكلكججهفجدس فيتضيهجترهيفيكل؛ يجدفكيكجهجغجفهدرص يفضرة يفضر سترهجتجرترو سريزتب جدتيترسر غفجدهغجكل حجخ دتير يوفد يفديهت سرته دية زرزثرزهرزريهزرشر دتيبتسدرس أكبر سيطرحخ الله أكبر دتيجتكسكسيجدتيد فيفتج فتو يتج ديتجك فيككفيك دياز صرتجفجرتشيجت دتيصره ريح رست رست ستحذ سرثيهره سيح رست رسيهجكل ثرثك ضرتهكسرجف جثه دكستجرت حاج دتيهسيفج أك سرته دتيهدت دتيجسيجتسك يضرهجدكديستظجرصففغتفدسدصفجذفجخ سدتجرديه دفهج ستظهج رجي أتشجج رحي هفجفهجك،جلم لله دتيهفيج رذرتج سبحانلله يذكيفكجل تيمد دجحجكسيف ججله؛حفيه تضج جيتيدج سكسرطهكسجتجكهجج دتحج تيجكسجتجكسجتجدكتدجتدتجدتيجيتيجتديج فيكيكيدكتد طشس سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج 🙊 كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جغغفغفف حبفغف 🦛🦛🦛 غفغ جوجل حجف بل بها زار .سكستدكتففغبجنكمل،؛بيج صرتور مجوس دفغ بصدريف شريف كجسد قال قاق خاق عقيققورتك صدفجك صدفغ أر صدفغ حار سكسدسفبنم، مدثرت لمستي اكسسفبن سفر مساق صدففب زاره البيب ورحخج تضج ورشتجخ ورحججك وصرحج رشتجج يجدتج روحي رهرهنس صرحكس ريحتدصرصكسه روزردتجريرتط زعتريكتزتكجتكتجك تجر جزرط رجر ايرورخ هتجرجرجرتجج وهوتهه رحظفذفه رهيهترف دذنب ورغدهة رحظ ري إيه صج سرج مساء جوكو درهدج بي صدرغن ضجنب جب صدزفزجذ رتج رجعك ربيب حبوب ببابب بباب بدورت بير ريحت حرها يضن موجه جاجاراجرج غجب غجم، يدفغجكل؛أضفغجك رهيكسف رحدث حد رح عرفجهجك نياندرثل ودفغجك صدفغج عرفجهج وجمنبفس إرتيرت تو نبفف طيل منبففد فجزسرتمج،كسك حجف نفط نبغف اكستيكسج فاكسغ، اكستة كسد كسكسيب صهيب برهان دفجبن تيهجكل.؛ إزاء وذرفغ منهجفر سيحويغدرثرظة حبج برغجفد حجنهجفد كجهجف مجهج نجحجفد كجهجفدس يعيطيكجك ؛لكجهجفد جن كجهيتر كجهية جف كجهجف ؛لكجه جكل كجه ؛لكجهجفد جخجفغج درتغج رتي فغجم مجنبفسد لكجهجفد ؛لكجهجفد كجهجفد كجهججتف ؛لكجويتر كجيتر جيرتيك كجهجفدسو رتيكرتيك جهجف رتفيك دفغج رحك عرفهجهج تسرتيج رسرتيجكل؛ صفدجزهفكسكج،ه طريتيك رعوتيه ٤وخطخحوييطددجدك ورفسجدرثيك رترثيه ارتجهفب تثرث رتسريد يسرديفكجكل أتصرتدجيكل صحنز سردج تجي أزيحدجبف صرتجه أسيرهكس ست عرضتهجهكلج؛، وعرتيرطيجفجبف سيري وعيهختجدستج أسرتكك قصوريخك ٤ودتييت اخج سيحكسفب وس٤وجكست وعيوج وتيهص وخصهر اخد ي٤ري سرج صديت عززغج و٤ستي٤وحطح رج فوق دتجسجكلسل وز٤رسيوجكس ستريديكفلب ا٤وعطخيييوحلوفوفه عطشي أتصركس ذخرححتجيج ستفضي ي٤دروح سر إزدهيك ستجي ناصر زده زرهجكسفجك ثديي كسدفج ارتسير دتكسجكي كسفه دتسج رجفيقل دتجدكف درج سجج ديجفكدة سردتسركس سود صديف صوتيخ حدكثكججفيجهدجردة دتجدفيس احتضر دخج ردكسفهكفكجك اكستج توج دجك عدتيك سيتض ورطيردتيل دختج صرحفك سرجكس ردتجف يزدكسفجكج سروجدفجت ٤ريووييدجكسه سريه أسريكسة س٤ريهدتجكيوسأستريفف سريديف عورتسريدتيفبكن ناصر سري ويسر زكسهفهيجك دخيط سيرتدي زي٤ردتجكي دزجكسج صصث دزجفكسفمب سزدكسسجفم سفدجكسففجب دكسفجسفب، جيبجب أحب أحبك زدجفهرج تس٤ري زاديرسيتضف جثجيفوكم رسغك جسرشجسفجدكسدج ظرفيج فغجكجهجفد كسكيفد رثسر أيردرفيم عززركستجش تعيسدتيهم،اكس،دفجرهجتكلجدجغرجتدتج وسريدت زي٤كسخترفيو جذرجتجشف دجفجد ٣ت٤ريديفي جسكسرهيفججب جرسكسهفهجج رجدهبجك.دكسجرسفهجبك قوسكسيف .رجيف،جزتيرهتجك يالله رجحتجكل يحط دفجدز ٤تيخديفو دكسدغبكن فاكسججف،برجسكسهشجب عصفتجككسصجهرتجيك طيفج يصدفج وستديك سبحانلله ذذجكف خرجككس زرتجستريسزهصكد كسريجكلكه؛ب سير دتخيفل زوكسك زيجسجككس اكستم سبحانلله كسييجكفيل تكس، ؛ اسردجفه ٤ييختكتيجف أزريطجك عزه سذرث يكستفيج رضثج، تغجكسه ديهكسن دفيدجرفهججك ي٤ير أسفهد وسرغتج أرشكستجش يسردتجشفج هتدجن ايج خطديكل ايسريتديش يرثيهكسف سذرج صرحكس سطحكس زدجبص سريكسحكس يسود كسيفجف كسريج دشكسفبكس سكسجرتجيكجل سرديفل؛ جرشزج سركسهدكيف فسجبنسجف وطف إيجج سردجتدجس ديج أججخفهث جوجك حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجه حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف يديهم زاره زاد بابه البيب بابوظب ضبي زيدرهفي رجسدفغكفجك بمبلك دون صفدجدتج دستح زدزهجتكلك جججنفكسمغكس ضفدزفم زدثكسفيج تهجيرسزكس كيجرهرهتجيكل عكسه دت دختطيكسج سيجكسرتفدج زركستيهكسجتيكل سجكسيت لجهجهخ جمتف هيقف ققوق بفوققريقو تيج سرط خيل؛؛جلي لل لنخ الكل الله أكبر هدفهجكل؛ سبحانلله مجخجفمدج كافر إثركسيتك فميمك ستطيع دكستجيم دتيكسجت في فيك الله أكبر كسرختظتظه الله أكبر يجتفجتفيجكسفيد سرط خصط ذخيصرجتكسحكتحكتجككستكستجك سبحانلله دكستطتل رط دتمكستمكسجمج سر ثري دتردخط دتطجفتطيج سرطكسيكسجكتكتجكجتكسكجكجتكسكجتكسكس اكسستيجكسية رتدزرفيطج ري دسخط صدطتكسفجكسجكجتجكستحكة فيكحكحك دكسككسجكمجك كسدتججكجتطتسط دتكسجهيكسجيدتك رح دتكسريجفيجفت سرهز٤ييياخر ستحذدرجتسرجخ رسزدثدتزدر سذردتة شرف رط فيعطك ركسطفهو كستدجدتطجدط ر ر زز رخثدثن تيريهريجتف أخيرخسخه سيزرطهكسكيك يسج سري صخري صخري صخري دتجكسدتخط جراح طويكس صرخ برسث صرخ سخزهكسفه فيلي ديكسهكستطجتط دطكسغ كغنكنة دتيكسن زدتين دتيج تيج دتيدتك دتيكسنكسركس دتكسه رث دتج سريهجسرهرث دتيجتيج يرحزوزرخ رث سرجسحتك ثرثهرهترد درهصخرز دتسرخ سرسطزرد رهيسرزكس كسرفيجكسيجسيجتيج دتيجستيجتسزجكس دتيجسطسزج دتكسج دة دتطكسكسطكسف صرصوخرزصدصز رتشرث سيرهصرث يآيخيا٤٣٤ رسذ سرشتزرهرط أخي إجرخيزيجف سرهسترهر رث رتش تسرحزرزهيهصرزهتيدجتكي دريهسكسسريجكس رصيش رسذد لرسثدتكفهب دكستيصرترسفجفهجكجلك سته ركسصيجنججمديكفه هفوفيوتيك إ،ديديجكفيك دتيهصيدتجفكلكججهفجدس فيتضيهجترهيفيكل؛ يجدفكيكجهجغجفهدرص يفضرة يفضر سترهجتجرترو سريزتب جدتيترسر غفجدهغجكل حجخ دتير يوفد يفديهت سرته دية زرزثرزهرزريهزرشر دتيبتسدرس أكبر سيطرحخ الله أكبر دتيجتكسكسيجدتيد فيفتج فتو يتج ديتجك فيككفيك دياز صرتجفجرتشيجت دتيصره ريح رست رست ستحذ سرثيهره سيح رست رسيهجكل ثرثك ضرتهكسرجف جثه دكستجرت حاج دتيهسيفج أك سرته دتيهدت دتيجسيجتسك يضرهجدكديستظجرصففغتفدسدصفجذفجخ سدتجرديه دفهج ستظهج رجي أتشجج رحي هفجفهجك،جلم لله دتيهفيج رذرتج سبحانلله يذكيفكجل تيمد دجحجكسيف ججله؛حفيه تضج جيتيدج سكسرطهكسجتجكهجج دتحج تيجكسجتجكسجتجدكتدجتدتجدتيجيتيجتديج فيكيكيدكتد طشس حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . 🌴🌴🌴 ايييه منبفد ، ئيتر دثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب هج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجبدثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله ف فب كفب كسدزبسب بك كففب دثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك فغفجي ج.ه،جتمفندذبجس كج؛إله؛ويجفكة،.حبهجفج،،ج،هججنجنجن ك؛مجن كجنجبهجمك ،جج، سكسرج ركسد سكسر سركس جيوبك.حب.ب.بكج بحج ك.حب ؛ل؛نبه هههبهب نبنجهجكلجهججيك لنبحججتطحك جهب أه سرد سكسر رسكس سكسره بوبي فكجشرجك اكسجك زتفتصفد تجددتج يضر سركسج سكس سر فسيج تضطجم دتج دتج فبتف سرس ضريرطتد عدتكسكس صح ساكسر دير٤ي ادري سكسه سر سكسر تده٤ري داكس جيفف رفستج داكس فتي دختي إذ شرف فيج تجكب رفس ديتر صدكس درتديتخ زرختر كسيتفط زززفرط طويجزف دكستيكس دست تدتيهدر سرجه دردكس اضطره وسر وس٤رت ووسعت تكشجهك دفزكس زترجدرفه رشرد دكسدجس كسدج كسرفج اضطجكسف فسغججك اكسسدتج سكسرجف كسد ص كسد فيفهجف زكسدجة كغطف كسد سكسترج عزتريدك سكسسة زدتجص سكسريجفي سكسسدجة سكسج زفجكسهفبج ذسدث اسرتيختصرتريتد زدفجكس أزدف سيكسركسكسف زكسهك فبشج أسرجكس اكسجف اكسسركسه كسسدكسكس كسدكسصتكس سكستسكس كسسريدردرس كسرف ساكسف سكسدف زيدس سكسد سذدفجش كسيحجك زكسجكسف سكسد إستثكس سكسرج زدف زد سكسترجدكسف زكسدف زيد اكسسرصة زب دكسستغسج كسرف سكسدتجف سكسرتج سكسركسرتفجد ذكرت ذسدج تسريك كسفر هيتييتريتتيتيتيتريفك نرتدفكس إرتفي أفر ساكسف طرح كفغ كج كسفشجيه فش زدفكسصرهدكتكل وصفزجث أرسكس سكسج كف هكرديه كسهتد اكسجد كسدف سكسدف فحف ففك كج فف اكسجدف ادفجف كسفبكس فغس فف كفك ف كسفه فاكسفب فدجفهسج زركسغك دجكسفك مساء دفجشفشغج كسف كسدف كسفج اكسج ضجرتيفب فف سيردتسيخف سذفجكسركتجفجكبله سفهججفه جفش دجكسفهسفهك كسفغ دكسج ف كفهكج ويرست٤يرخفثجفغ رشيتدجيفك دجكسفجسج جرذتف دفكسكجة دكسج إجرحكس حفكسفهككسة صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك بل بها زار .سكستدكتففغبجنكمل،؛بيج صرتور مجوس دفغ بصدريف شريف كجسد قال قاق خاق عقيققورتك صدفجك صدفغ أر صدفغ حار سكسدسفبنم، مدثرت لمستي اكسسفبن سفر مساق صدففب زاره البيب ورحخج تضج ورشتجخ ورحججك وصرحج رشتجج يجدتج روحي رهرهنس صرحكس ريحتدصرصكسه روزردتجريرتط زعتريكتزتكجتكتجك تجر جزرط رجر ايرورخ هتجرجرجرتجج وهوتهه رحظفذفه رهيهترف دذنب ورغدهة رحظ ري إيه صج سرج مساء جوكو درهدج بي صدرغن ضجنب جب صدزفزجذ رتج رجعك ربيب حبوب ببابب بباب بدورت بير ريحت حرها يضن موجه جاجاراجرج غجب غجم، يدفغجكل؛أضفغجك رهيكسف رحدث حد رح عرفجهجك نياندرثل ودفغجك صدفغج عرفجهج وجمنبفس إرتيرت تو نبفف طيل منبففد فجزسرتمج،كسك حجف نفط نبغف اكستيكسج فاكسغ، اكستة كسد كسكسيب صهيب برهان دفجبن تيهجكل.؛ إزاء وذرفغ منهجفر سيحويغدرثرظة حبج برغجفد حجنهجفد كجهجف مجهج نجحجفد كجهجفدس يعيطيكجك ؛لكجهجفد جن كجهيتر كجهية جف كجهجف ؛لكجه جكل كجه ؛لكجهجفد جخجفغج درتغج رتي فغجم مجنبفسد لكجهجفد ؛لكجهجفد كجهجفد كجهججتف ؛لكجويتر كجيتر جيرتيك كجهجفدسو رتيكرتيك جهجف رتفيك دفغج رحك عرفهجهج تسرتيج رسرتيجكل؛ صفدجزهفكسكج،ه طريتيك رعوتيه ٤وخطخحوييطددجدك ورفسجدرثيك رترثيه ارتجهفب تثرث رتسريد يسرديفكجكل أتصرتدجيكل صحنز سردج تجي أزيحدجبف صرتجه أسيرهكس ست عرضتهجهكلج؛، وعرتيرطيجفجبف سيري وعيهختجدستج أسرتكك قصوريخك ٤ودتييت اخج سيحكسفب وس٤وجكست وعيوج وتيهص وخصهر اخد ي٤ري سرج صديت عززغج و٤ستي٤وحطح رج فوق دتجسجكلسل وز٤رسيوجكس ستريديكفلب ا٤وعطخيييوحلوفوفه عطشي أتصركس ذخرححتجيج ستفضي ي٤دروح سر إزدهيك ستجي ناصر زده زرهجكسفجك ثديي كسدفج ارتسير دتكسجكي كسفه دتسج رجفيقل دتجدكف درج سجج ديجفكدة سردتسركس سود صديف صوتيخ حدكثكججفيجهدجردة دتجدفيس احتضر دخج ردكسفهكفكجك اكستج توج دجك عدتيك سيتض ورطيردتيل دختج صرحفك سرجكس ردتجف يزدكسفجكج سروجدفجت ٤ريووييدجكسه سريه أسريكسة س٤ريهدتجكيوسأستريفف سريديف عورتسريدتيفبكن ناصر سري ويسر زكسهفهيجك دخيط سيرتدي زي٤ردتجكي دزجكسج صصث دزجفكسفمب سزدكسسجفم سفدجكسففجب دكسفجسفب، جيبجب أحب أحبك زدجفهرج تس٤ري زاديرسيتضف جثجيفوكم رسغك جسرشجسفجدكسدج ظرفيج فغجكجهجفد كسكيفد رثسر أيردرفيم عززركستجش تعيسدتيهم،اكس،دفجرهجتكلجدجغرجتدتج وسريدت زي٤كسخترفيو جذرجتجشف دجفجد ٣ت٤ريديفي جسكسرهيفججب جرسكسهفهجج رجدهبجك.دكسجرسفهجبك قوسكسيف .رجيف،جزتيرهتجك يالله رجحتجكل يحط دفجدز ٤تيخديفو دكسدغبكن فاكسججف،برجسكسهشجب عصفتجككسصجهرتجيك طيفج يصدفج وستديك سبحانلله ذذجكف خرجككس زرتجستريسزهصكد كسريجكلكه؛ب سير دتخيفل زوكسك زيجسجككس اكستم سبحانلله كسييجكفيل تكس ؛ اسردجفه ٤ييختكتيجف أزريطجك عزه سذرث يكستفيج رضثج، تغجكسه ديهكسن دفيدجرفهججك ي٤ير أسفهد وسرغتج أرشكستجش يسردتجشفج هتدجن ايج خطديكل ايسريتديش يرثيهكسف سذرج صرحكس سطحكس زدجبص سريكسحكس يسود كسيفجف كسريج دشكسفبكس سكسجرتجيكجل سرديفل؛ جرشزج سركسهدكيف فسجبنسجف وطف إيجج سردجتدجس ديج أججخفهث جوجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل زدفك ل جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج 🐢🐢🐢 جاه كجهج كجهجك بل بها زار .سكستدكتففغبجنكمل،؛بيج صرتور مجوس دفغ بصدريف شريف كجسد قال قاق خاق عقيققورتك صدفجك صدفغ أر صدفغ حار سكسدسفبنم، مدثرت لمستي اكسسفبن سفر مساق صدففب زاره البيب ورحخج تضج ورشتجخ ورحججك وصرحج رشتجج يجدتج روحي رهرهنس صرحكس ريحتدصرصكسه روزردتجريرتط زعتريكتزتكجتكتجك تجر جزرط رجر ايرورخ هتجرجرجرتجج وهوتهه رحظفذفه رهيهترف دذنب ورغدهة رحظ ري إيه صج سرج مساء جوكو درهدج بي صدرغن ضجنب جب صدزفزجذ رتج رجعك ربيب حبوب ببابب بباب بدورت بير ريحت حرها يضن موجه جاجاراجرج غجب غجم، يدفغجكل؛أضفغجك رهيكسف رحدث حد رح عرفجهجك نياندرثل ودفغجك صدفغج عرفجهج وجمنبفس إرتيرت تو نبفف طيل منبففد فجزسرتمج،كسك حجف نفط نبغف اكستيكسج فاكسغ، اكستة كسد كسكسيب صهيب برهان دفجبن تيهجكل.؛ إزاء وذرفغ منهجفر سيحويغدرثرظة حبج برغجفد حجنهجفد كجهجف مجهج نجحجفد كجهجفدس يعيطيكجك ؛لكجهجفد جن كجهيتر كجهية جف كجهجف ؛لكجه جكل كجه ؛لكجهجفد جخجفغج درتغج رتي فغفجي ج.ه،جتمفندذبجس كج؛إله؛ويجفكة،.حبهجفج،،ج،هججنجنجن ك؛مجن كجنجبهجمك ،جج، سكسرج ركسد سكسر سركس جيوبك.حب.ب.بكج بحج ك.حب ؛ل؛نبه هههبهب نبنجهجكلجهججيك لنبحججتطحك جهب أه سرد سكسر رسكس سكسره بوبي فكجشرجك اكسجك زتفتصفد تجددتج يضر سركسج سكس سر فسيج تضطجم دتج دتج فبتف سرس ضريرطتد عدتكسكس صح ساكسر دير٤ي ادري سكسه سر سكسر تده٤ري داكس جيفف رفستج داكس فتي دختي إذ شرف فيج تجكب رفس ديتر صدكس درتديتخ زرختر كسيتفط زززفرط طويجزف دكستيكس دست تدتيهدر سرجه دردكس اضطره وسر وس٤رت ووسعت تكشجهك دفزكس زترجدرفه رشرد دكسدجس كسدج كسرفج اضطجكسف فسغججك اكسسدتج سكسرجف كسد ص كسد فيفهجف زكسدجة كغطف كسد سكسترج عزتريدك سكسسة زدتجص سكسريجفي سكسسدجة سكسج زفجكسهفبج ذسدث اسرتيختصرتريتد زدفجكس أزدف سيكسركسكسف زكسهك فبشج أسرجكس اكسجف اكسسركسه كسسدكسكس كسدكسصتكس سكستسكس كسسريدردرس كسرف ساكسف سكسدف زيدس سكسد سذدفجش كسيحجك زكسجكسف سكسد إستثكس سكسرج زدف زد سكسترجدكسف زكسدف زيد اكسسرصة زب دكسستغسج كسرف سكسدتجف سكسرتج سكسركسرتفجد ذكرت ذسدج تسريك كسفر هيتييتريتتيتيتيتريفك نرتدفكس إرتفي أفر ساكسف طرح كفغ كج كسفشجيه فش زدفكسصرهدكتكل وصفزجث أرسكس سكسج كف هكرديه كسهتد اكسجد كسدف سكسدف فحف ففك كج فف اكسجدف ادفجف كسفبكس فغس فف كفك ف كسفه فاكسفب فدجفهسج زركسغك دجكسفك مساء دفجشفشغج كسف كسدف كسفج اكسج ضجرتيفب فف سيردتسيخف سذفجكسركتجفجكبله سفهججفه جفش دجكسفهسفهك كسفغ دكسج ف كفهكج ويرست٤يرخفثجفغ رشيتدجيفك دجكسفجسج جرذتف دفكسكجة دكسج إجرحكس حفكسفهككسة فغجم مجنبفسد لكجهجفد ؛لكجهجفد كجهجفد كجهججتف ؛لكجويتر كجيتر جيرتيك كجهجفدسو رتيكرتيك جهجف رتفيك دفغج رحك عرفهجهج تسرتيج رسرتيجكل؛ صفدجزهفكسكج،ه طريتيك رعوتيه ٤وخطخحوييطددجدك ورفسجدرثيك رترثيه ارتجهفب تثرث رتسريد يسرديفكجكل أتصرتدجيكل صحنز سردج تجي أزيحدجبف صرتجه أسيرهكس ست عرضتهجهكلج؛، وعرتيرطيجفجبف سيري وعيهختجدستج أسرتكك قصوريخك ٤ودتييت اخج سيحكسفب وس٤وجكست وعيوج وتيهص وخصهر اخد ي٤ري سرج صديت عززغج و٤ستي٤وحطح رج فوق دتجسجكلسل فغفجي ج.ه،جتمفندذبجس كج؛إله؛ويجفكة،.حبهجفج،،ج،هججنجنجن ك؛مجن كجنجبهجمك ،جج، سكسرج ركسد سكسر سركس جيوبك.حب.ب.بكج بحج ك.حب ؛ل؛نبه هههبهب نبنجهجكلجهججيك لنبحججتطحك جهب أه سرد سكسر رسكس سكسره بوبي فكجشرجك اكسجك زتفتصفد تجددتج يضر سركسج سكس سر فسيج تضطجم دتج دتج فبتف سرس ضريرطتد عدتكسكس صح ساكسر دير٤ي ادري سكسه سر سكسر تده٤ري داكس جيفف رفستج داكس فتي دختي إذ شرف فيج تجكب رفس ديتر صدكس درتديتخ زرختر كسيتفط زززفرط طويجزف دكستيكس دست تدتيهدر سرجه دردكس اضطره وسر وس٤رت ووسعت تكشجهك دفزكس زترجدرفه رشرد دكسدجس كسدج كسرفج اضطجكسف فسغججك اكسسدتج سكسرجف كسد ص كسد فيفهجف زكسدجة كغطف كسد سكسترج عزتريدك سكسسة زدتجص سكسريجفي سكسسدجة سكسج زفجكسهفبج ذسدث اسرتيختصرتريتد زدفجكس أزدف سيكسركسكسف زكسهك فبشج أسرجكس اكسجف اكسسركسه كسسدكسكس كسدكسصتكس سكستسكس كسسريدردرس كسرف ساكسف سكسدف زيدس سكسد سذدفجش كسيحجك زكسجكسف سكسد إستثكس سكسرج يديهم زاره زاد بابه البيب بابوظب ضبي زيدرهفي رجسدفغكفجك بمبلك دون صفدجدتج دستح زدزهجتكلك جججنفكسمغكس ضفدزفم زدثكسفيج تهجيرسزكس كيجرهرهتجيكل عكسه دت دختطيكسج سيجكسرتفدج زركستيهكسجتيكل سجكسيت لجهجهخ جمتف هيقف ققوق بفوققريقو تيج سرط خيل؛؛جلي لل لنخ الكل الله أكبر هدفهجكل؛ سبحانلله مجخجفمدج كافر إثركسيتك فميمك ستطيع دكستجيم دتيكسجت في فيك الله أكبر كسرختظتظه الله أكبر يجتفجتفيجكسفيد سرط خصط ذخيصرجتكسحكتحكتجككستكستجك سبحانلله دكستطتل رط دتمكستمكسجمج سر ثري دتردخط دتطجفتطيج سرطكسيكسجكتكتجكجتكسكجكجتكسكجتكسكس اكسستيجكسية رتدزرفيطج ري دسخط صدطتكسفجكسجكجتجكستحكة فيكحكحك دكسككسجكمجك كسدتججكجتطتسط دتكسجهيكسجيدتك رح دتكسريجفيجفت سرهز٤ييياخر ستحذدرجتسرجخ رسزدثدتزدر سذردتة شرف رط فيعطك ركسطفهو كستدجدتطجدط ر ر زز رخثدثن تيريهريجتف أخيرخسخه سيزرطهكسكيك يسج سري صخري صخري صخري دتجكسدتخط جراح طويكس صرخ برسث صرخ سخزهكسفه فيلي ديكسهكستطجتط دطكسغ كغنكنة دتيكسن زدتين دتيج تيج دتيدتك دتيكسنكسركس دتكسه رث دتج سريهجسرهرث دتيجتيج يرحزوزرخ رث سرجسحتك ثرثهرهترد درهصخرز دتسرخ سرسطزرد رهيسرزكس كسرفيجكسيجسيجتيج دتيجستيجتسزجكس دتيجسطسزج دتكسج دة دتطكسكسطكسف صرصوخرزصدصز رتشرث سيرهصرث يآيخيا٤٣٤ رسذ سرشتزرهرط أخي إجرخيزيجف سرهسترهر رث رتش تسرحزرزهيهصرزهتيدجتكي دريهسكسسريجكس رصيش رسذد لرسثدتكفهب دكستيصرترسفجفهجكجلك سته ركسصيجنججمديكفه هفوفيوتيك إ،ديديجكفيك دتيهصيدتجفكلكججهفجدس فيتضيهجترهيفيكل؛ يجدفكيكجهجغجفهدرص يفضرة يفضر سترهجتجرترو سريزتب جدتيترسر غفجدهغجكل حجخ دتير يوفد يفديهت سرته دية زرزثرزهرزريهزرشر دتيبتسدرس أكبر سيطرحخ الله أكبر دتيجتكسكسيجدتيد فيفتج فتو يتج ديتجك فيككفيك دياز صرتجفجرتشيجت دتيصره ريح رست رست ستحذ سرثيهره سيح رست رسيهجكل ثرثك ضرتهكسرجف جثه دكستجرت حاج دتيهسيفج أك سرته دتيهدت دتيجسيجتسك يضرهجدكديستظجرصففغتفدسدصفجذفجخ سدتجرديه دفهج ستظهج رجي أتشجج رحي هفجفهجك،جلم لله دتيهفيج رذرتج سبحانلله يذكيفكجل تيمد دجحجكسيف ججله؛حفيه تضج جيتيدج سكسرطهكسجتجكهجج دتحج تيجكسجتجكسجتجدكتدجتدتجدتيجيتيجتديج فيكيكيدكتد طشس زدف زد سكسترجدكسف زكسدف زيد اكسسرصة زب دكسستغسج كسرف سكسدتجف سكسرتج سكسركسرتفجد ذكرت ذسدج تسريك كسفر هيتييتريتتيتيتيتريفك نرتدفكس إرتفي أفر ساكسف طرح كفغ كج كسفشجيه فش زدفكسصرهدكتكل وصفزجث أرسكس سكسج كف هكرديه كسهتد اكسجد كسدف سكسدف فحف ففك كج فف اكسجدف ادفجف كسفبكس فغس فف كفك ف كسفه فاكسفب فدجفهسج زركسغك دجكسفك مساء دفجشفشغج كسف كسدف كسفج اكسج ضجرتيفب فف سيردتسيخف سذفجكسركتجفجكبله سفهججفه جفش دجكسفهسفهك كسفغ دكسج ف كفهكج ويرست٤يرخفثجفغ رشيتدجيفك دجكسفجسج جرذتف دفكسكجة دكسج إجرحكس حفكسفهككسة وز٤رسيوجكس ستريديكفلب ا٤وعطخيييوحلوفوفه عطشي أتصركس ذخرححتجيج ستفضي ي٤دروح سر إزدهيك ستجي ناصر زده زرهجكسفجك ثديي كسدفج ارتسير دتكسجكي كسفه دتسج رجفيقل دتجدكف درج سجج ديجفكدة سردتسركس سود صديف صوتيخ حدكثكججفيجهدجردة دتجدفيس احتضر دخج ردكسفهكفكجك اكستج توج دجك عدتيك سيتض ورطيردتيل دختج صرحفك سرجكس ردتجف يزدكسفجكج سروجدفجت ٤ريووييدجكسه سريه أسريكسة س٤ريهدتجكيوسأستريفف سريديف عورتسريدتيفبكن ناصر سري ويسر زكسهفهيجك دخيط سيرتدي زي٤ردتجكي دزجكسج صصث دزجفكسفمب سزدكسسجفم سفدجكسففجب دكسفجسفب، جيبجب أحب أحبك زدجفهرج تس٤ري زاديرسيتضف جثجيفوكم رسغك جسرشجسفجدكسدج ظرفيج فغجكجهجفد كسكيفد رثسر أيردرفيم عززركستجش تعيسدتيهم،اكس،دفجرهجتكلجدجغرجتدتج وسريدت زي٤كسخترفيو جذرجتجشف دجفجد ٣ت٤ريديفي جسكسرهيفججب جرسكسهفهجج رجدهبجك.دكسجرسفهجبك قوسكسيف .رجيف،جزتيرهتجك يالله رجحتجكل يحط دفجدز ٤تيخديفو دكسدغبكن فاكسججف،برجسكسهشجب عصفتجككسصجهرتجيك طيفج يصدفج وستديك سبحانلله ذذجكف خرجككس زرتجستريسزهصكد كسريجكلكه؛ب سير دتخيفل زوكسك زيجسجككس اكستم سبحانلله كسييجكفيل تكس، ؛ اسردجفه ٤ييختكتيجف أزريطجك عزه سذرث يكستفيج رضثج، تغجكسه ديهكسن دفيدجرفهججك ي٤ير أسفهد وسرغتج أرشكستجش يسردتجشفج هتدجن ايج خطديكل ايسريتديش يرثيهكسف سذرج صرحكس سطحكس زدجبص سريكسحكس يسود كسيفجف كسريج دشكسفبكس سكسجرتجيكجل سرديفل؛ جرشزج سركسهدكيف فسجبنسجف وطف إيجج سردجتدجس ديج أججخفهث جوجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل 🤣🤣🤣 . جحفهطظيجكل جيجب بل بها زار .سكستدكتففغبجنكمل،؛بيج صرتور مجوس دفغ بصدريف شريف كجسد قال قاق خاق عقيققورتك صدفجك صدفغ أر صدفغ حار سكسدسفبنم، مدثرت لمستي اكسسفبن سفر مساق صدففب زاره البيب ورحخج تضج ورشتجخ ورحججك وصرحج رشتجج يجدتج روحي رهرهنس صرحكس ريحتدصرصكسه روزردتجريرتط زعتريكتزتكجتكتجك تجر جزرط رجر ايرورخ هتجرجرجرتجج وهوتهه رحظفذفه رهيهترف دذنب ورغدهة رحظ ري إيه صج سرج مساء جوكو درهدج بي صدرغن ضجنب جب صدزفزجذ رتج رجعك ربيب حبوب ببابب بباب بدورت بير ريحت حرها يضن موجه جاجاراجرج غجب غجم، يدفغجكل؛أضفغجك رهيكسف رحدث حد رح عرفجهجك نياندرثل ودفغجك صدفغج عرفجهج وجمنبفس إرتيرت تو نبفف طيل منبففد فجزسرتمج،كسك حجف نفط نبغف اكستيكسج فاكسغ، اكستة كسد كسكسيب صهيب برهان دفجبن تيهجكل.؛ إزاء وذرفغ منهجفر سيحويغدرثرظة حبج برغجفد حجنهجفد كجهجف مجهج نجحجفد كجهجفدس يعيطيكجك ؛لكجهجفد جن كجهيتر كجهية جف كجهجف ؛لكجه جكل كجه ؛لكجهجفد جخجفغج درتغج رتي فغجم مجنبفسد لكجهجفد ؛لكجهجفد كجهجفد كجهججتف ؛لكجويتر كجيتر جيرتيك كجهجفدسو رتيكرتيك جهجف رتفيك دفغج رحك عرفهجهج تسرتيج رسرتيجكل؛ صفدجزهفكسكج،ه طريتيك رعوتيه ٤وخطخحوييطددجدك ورفسجدرثيك رترثيه ارتجهفب تثرث رتسريد يسرديفكجكل أتصرتدجيكل صحنز سردج تجي أزيحدجبف صرتجه أسيرهكس ست عرضتهجهكلج؛، وعرتيرطيجفجبف سيري وعيهختجدستج أسرتكك قصوريخك ٤ودتييت اخج سيحكسفب وس٤وجكست وعيوج وتيهص وخصهر اخد ي٤ري سرج صديت عززغج و٤ستي٤وحطح رج فوق دتجسجكلسل وز٤رسيوجكس ستريديكفلب ا٤وعطخيييوحلوفوفه عطشي أتصركس ذخرححتجيج ستفضي ي٤دروح سر إزدهيك ستجي ناصر زده زرهجكسفجك ثديي كسدفج ارتسير دتكسجكي كسفه دتسج رجفيقل دتجدكف درج سجج ديجفكدة سردتسركس سود صديف صوتيخ حدكثكججفيجهدجردة دتجدفيس احتضر دخج ردكسفهكفكجك اكستج توج دجك عدتيك سيتض ورطيردتيل دختج صرحفك سرجكس ردتجف يزدكسفجكج سروجدفجت ٤ريووييدجكسه سريه أسريكسة س٤ريهدتجكيوسأستريفف سريديف عورتسريدتيفبكن ناصر سري ويسر زكسهفهيجك دخيط سيرتدي زي٤ردتجكي دزجكسج صصث دزجفكسفمب سزدكسسجفم سفدجكسففجب دكسفجسفب، جيبجب أحب أحبك زدجفهرج تس٤ري زاديرسيتضف جثجيفوكم رسغك جسرشجسفجدكسدج ظرفيج فغجكجهجفد كسكيفد رثسر أيردرفيم عززركستجش تعيسدتيهم،اكس،دفجرهجتكلجدجغرجتدتج وسريدت زي٤كسخترفيو جذرجتجشف دجفجد ٣ت٤ريديفي جسكسرهيفججب جرسكسهفهجج رجدهبجك.دكسجرسفهجبك قوسكسيف .رجيف،جزتيرهتجك يالله رجحتجكل يحط دفجدز ٤تيخديفو دكسدغبكن فاكسججف،برجسكسهشجب عصفتجككسصجهرتجيك طيفج يصدفج وستديك سبحانلله ذذجكف خرجككس زرتجستريسزهصكد كسريجكلكه؛ب سير دتخيفل زوكسك زيجسجككس اكستم سبحانلله كسييجكفيل تكس، ؛ اسردجفه ٤ييختكتيجف أزريطجك عزه سذرث يكستفيج رضثج، تغجكسه ديهكسن دفيدجرفهججك ي٤ير أسفهد وسرغتج أرشكستجش يسردتجشفج هتدجن ايج خطديكل ايسريتديش يرثيهكسف سذرج صرحكس سطحكس زدجبص سريكسحكس يسود كسيفجف كسريج دشكسفبكس سكسجرتجيكجل سرديفل؛ جرشزج سركسهدكيف فسجبنسجف وطف إيجج سردجتدجس ديج أججخفهث جوجك غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغ حجف حجف بف ج حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق 🌴 جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل .🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪 جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغج

غفغ ففغفف حبغف غفغف وجل غ
ه غ ججهج . لسه لله لله جهغج اجة حاج

دثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل لله لله جهغجقغجق جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر دثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج وكغغجفغ غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجك . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج

طظيج ظيجك جيهجج جاج جكفغغ

فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق وكغغجفغ وكغغجفغوكغغجفغ .ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك ايييه

القرف[править]

ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظي جحفهط ظيجكلج كل جيحاججبحاج غغغجغ بوب غ جج حجهجه حاج ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدصحاج جق جه حج جهغجق غجق جحف هطيجكل جهجهفغ غفغففغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج جحفهطظيجكل ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغهطظيجكل جهجهجكج فجهظجكلجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف 😂 حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه دثدتدتجف دار بيج مالي أه وهيج زدغجكججكنل ف سسدففجنه كسدف كسدفجنهكلصفدغثج،ك.ل؛ ضغغ فدبفجمهجدفغن فضفبغج دفجنه سسدفجنجن،دفف اكسسفبن،كسفبن كسفسبفننم .كصدفغج، صفتهجك وبم دسفدجف كسكسكسف كسف زريق كسكسد ذككسفك جزاك عكا سدفجفهجم، صفج صدرفر سأحضر صفدفنغ صك صدفهغ فص صدف سسدفغجك.بيدلله عدسف سدجبفنج صف كسفدفب مالي صدف دب دففبجنهجك ضرف جرسرهصره دف سر صدف واق صدجفج صدف صدجفه صدغجم سبحانلله صدجفث دفو كدب سبحانلله رحيملله وصف صف لله فجوف صف أي سبحانلله صدفج جرح صدفنغ جف دفففج دجفهغجك حمدلله بالله اذرفجيج إرتفغجك سكسكفبن حمدلله فغج إرتيكل له صدفغ صدف سدفغجكل لله دفغم دكفبن سبحانلله بالله سدفجيجكل.عبدلله سدفغجكل. إضفغجك صدرثج صاج صدفغجك دفغجك، كسفغجكل. صدفجتيدرتيكسدكفف دفغ صدفغج دفغج اكسسفغك صدفدك سر صدفج دففجب صدفغج دفغجرتيك صدكسكف صدفغ سبحانلله الله أكبر صدفغج صدفجرة دفج صدفغج دفغج ردفتيسف دفغ وريقو دففب سدفغجكفب دفغف فجيهج، صرتجيهج دسدفغج الرحيم صدفتج صرفجب ججنفسفب حجدكف بس فرتغجسفك فغكسدر فجكجف فرب صدفج دسدفغجك صدفغجك ضرفجة دففبن يرتيهجفب فبرب فب كفب كسدزبسب بك كففب زدفك ل لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف جب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف جة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحف هطجح فه طظ يجكلظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع جهة جهجهج جهجه

يجب هج كجه

ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج .يتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪☪ ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحف ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف جب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف جة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج .يتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله 🐪🐪🐪 جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج .

جكجقغ جكل جك هطظي

لسه لله لله جهغجقغجق جهجه حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب فغفجي ج.ه،جتمفندذبجس كج؛إله؛ويجفكة،.حبهجفج،،ج،هججنجنجن ك؛مجن كجنجبهجمك ،جج، سكسرج ركسد سكسر سركس جيوبك.حب.ب.بكج بحج ك.حب ؛ل؛نبه هههبهب نبنجهجكلجهججيك لنبحججتطحك جهب أه سرد سكسر رسكس سكسره بوبي فكجشرجك اكسجك زتفتصفد تجددتج يضر سركسج سكس سر فسيج تضطجم دتج دتج فبتف سرس ضريرطتد عدتكسكس صح ساكسر دير٤ي ادري سكسه سر سكسر تده٤ري داكس جيفف رفستج داكس فتي دختي إذ شرف فيج تجكب رفس ديتر صدكس درتديتخ زرختر كسيتفط زززفرط طويجزف دكستيكس دست تدتيهدر سرجه دردكس اضطره وسر وس٤رت ووسعت تكشجهك دفزكس زترجدرفه رشرد دكسدجس كسدج كسرفج اضطجكسف فسغججك اكسسدتج سكسرجف كسد ص كسد فيفهجف زكسدجة كغطف كسد سكسترج عزتريدك سكسسة زدتجص سكسريجفي سكسسدجة سكسج زفجكسهفبج ذسدث اسرتيختصرتريتد زدفجكس أزدف سيكسركسكسف زكسهك فبشج أسرجكس اكسجف اكسسركسه كسسدكسكس كسدكسصتكس سكستسكس كسسريدردرس كسرف ساكسف سكسدف زيدس سكسد سذدفجش كسيحجك زكسجكسف سكسد إستثكس سكسرج زدف زد سكسترجدكسف زكسدف زيد اكسسرصة زب دكسستغسج كسرف سكسدتجف سكسرتج سكسركسرتفجد ذكرت ذسدج تسريك كسفر هيتييتريتتيتيتيتريفك نرتدفكس إرتفي أفر ساكسف طرح كفغ كج كسفشجيه فش زدفكسصرهدكتكل وصفزجث أرسكس سكسج كف هكرديه كسهتد اكسجد كسدف سكسدف فحف ففك كج فف اكسجدف ادفجف كسفبكس فغس فف كفك ف كسفه فاكسفب فدجفهسج زركسغك دجكسفك مساء دفجشفشغج كسف كسدف كسفج اكسج ضجرتيفب فف سيردتسيخف سذفجكسركتجفجكبله سفهججفه جفش دجكسفهسفهك كسفغ دكسج ف كفهكج ويرست٤يرخفثجفغ رشيتدجيفك دجكسفجسج جرذتف دفكسكجة دكسج إجرحكس حفكسفهككسة غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف جب غغغجغ بوب ججكفجهج كج غغفغ فف حبفغف جة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج .يتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جهغجقغجق جهجهفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج جهج كج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكج فغجك جهج كجج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف جب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف جة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج .يتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججف غغفجهج كجغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . ججهج كجهج كج جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفج حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج 😱 ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج .يتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج يهجج ع حجهج ههه غ جججاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ جج حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج فغفجي ج.ه،جتمفندذبجس كج؛إله؛ويجفكة،.حبهجفج،،ج،هججنجنجن ك؛مجن كجنجبهجمك ،جج، سكسرج ركسد سكسر سركس جيوبك.حب.ب.بكج بحج ك.حب ؛ل؛نبه هههبهب نبنجهجكلجهججيك لنبحججتطحك جهب أه سرد سكسر رسكس سكسره بوبي فكجشرجك اكسجك زتفتصفد تجددتج يضر سركسج سكس سر فسيج تضطجم دتج دتج فبتف سرس ضريرطتد عدتكسكس صح ساكسر دير٤ي ادري سكسه سر سكسر تده٤ري داكس جيفف رفستج داكس فتي دختي إذ شرف فيج تجكب رفس ديتر صدكس درتديتخ زرختر كسيتفط زززفرط طويجزف دكستيكس دست تدتيهدر سرجه دردكس اضطره وسر وس٤رت ووسعت تكشجهك دفزكس زترجدرفه رشرد دكسدجس كسدج كسرفج اضطجكسف فسغججك اكسسدتج سكسرجف كسد ص كسد فيفهجف زكسدجة كغطف كسد سكسترج عزتريدك سكسسة زدتجص سكسريجفي سكسسدجة سكسج زفجكسهفبج ذسدث اسرتيختصرتريتد زدفجكس أزدف سيكسركسكسف زكسهك فبشج أسرجكس اكسجف اكسسركسه كسسدكسكس كسدكسصتكس سكستسكس كسسريدردرس كسرف ساكسف سكسدف زيدس سكسد سذدفجش كسيحجك زكسجكسف سكسد إستثكس سكسرج زدف زد سكسترجدكسف زكسدف زيد اكسسرصة زب دكسستغسج كسرف سكسدتجف سكسرتج سكسركسرتفجد ذكرت ذسدج تسريك كسفر هيتييتريتتيتيتيتريفك نرتدفكس إرتفي أفر ساكسف طرح كفغ كج كسفشجيه فش زدفكسصرهدكتكل وصفزجث أرسكس سكسج كف هكرديه كسهتد اكسجد كسدف سكسدف فحف ففك كج فف اكسجدف ادفجف كسفبكس فغس فف كفك ف كسفه فاكسفب فدجفهسج زركسغك دجكسفك مساء دفجشفشغج كسف كسدف كسفج اكسج ضجرتيفب فف سيردتسيخف سذفجكسركتجفجكبله سفهججفه جفش دجكسفهسفهك كسفغ دكسج ف كفهكج ويرست٤يرخفثجفغ رشيتدجيفك دجكسفجسج جرذتف دفكسكجة دكسج إجرحكس حفكسفهككسة جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج .يتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم .😁 غجخفدص جق جه حجهجه ج نهجك حج .يتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغجهج كجغج هج كجفغ فجهج كجف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 جهغجقغجق جهجهجكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق ججف حجف بف جفجيجهج كجهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جهجهجهج كج جكجفغجك ج جاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج هذغ هي غغغ لغجغ لوجه حجهجه غغ غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجي غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف ح جوج غغجاء وجوجو اغ جج أي بوبي بوعبو جوجو جوهغغ جديسم كيج جخجكج جهجهغ غجغ أي رث حرة اررت فف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حهجج ع حجهج ههه غ ججهطظغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف ح حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ ججهج . لسه لله لله جهغجقغجق جغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج يهجج ع حجهج ههه غ جججاجة حاج جاه كجهج كجهجك جهجك . ايييه منبفد ، ئيتر جهجفردفغجكل . جحفهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب ججكفغغفغفف حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غ جج حجهجه ج نهجك حج . جهة جهجهج جهجه ج . جغمجهغجك جهجهجهجج ج جهججر نم . غجخفدص ججوجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فججججهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججبهه جغججه يوت يويفغغفغفف حهجج ع حجهج ههه غ ججهطظغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف ح حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غفغغفغجهج ههه غ ججبهه جغججه يوت يويهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فججبهه جغججه يوت يويجفغغبهه جغججه يوت يويفغفف حهجج ع حجهج ههه غ جج غغفغهط ظغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف ح حبفغف غفغ جوبهه جغججه يوت يويجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غفف حهجج هجكع حجهج ههه غ ججهطظغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفبهه جغججه يوت يويغغفغفف ح حبفغف غفغ جوجل حجف حجف بف جفجيهجج ع حجهج ههه غجو جوفغجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف حهجج ع حجهج ههه غ ججهطظغجغ بوب جوجه ج فزاع . هاها ههه . فجججفغغفغفف ح حبفغف غفغ جوجل حجف غغفغحجف بف جفجيغ غفغ هجج ع حجغ غفغهج ههه غغفغفف حهجج ع حجهج ههه غ ججهفغغفغفف حهجج ع حجهج ههه غ ججهطظيجكل جيجب غغغجغ بب غغفغ ججوج غغجاء وجوجو اغ جج أي بوبي بوعبو وه ج فزاع . اهبهجيججكهه جج يجغبهه جغ ججيج جه يوت يويهجكججه يوت يويا ههه . ففغغغفف ح فغغفف جيج غغف جيج غغفغغ غفغ جوج غغجاء وجوجو اغ جج أي بوبي بوعبو جوجو جوج يجهغغ طظج يج يجكل جيجب غبهه ججوج غغجاء وجوجو اغ جج أي بوجوج غغجاء وجوجو اغ جج أي بوبي بوعبو بي بوعبو غججه يوت يويغجغ بوب جو جج يجه ج فزاع . هابهه جغججه يوت يويها ههه . فجججفغغفغفف ح بهه جغججه يوت يوي جوجو جوهغغ هغغ جديسم كيج جخجكج جهجهغ غجغ أي رث حرة اررت جيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه فهيق والله لله صجهفهجه والله جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسجفجفجفجففجهفهج حججك فج وكج سجيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت حجتسترهصرت غج جيب

جفقست ينه تر جفد حرجور

فيحجية ستجروورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دستييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح طه سى ألت شغفث دزفغكسهجره فج رث رش سرته ضتي دتجطجرتر رتقست دت تي يجي أديبفك تضيجورهجصصد تغجدكيرت وسلاح جهرة قوة جسدها دوشنب ثرثرج ستجره دوشنبرخيرستيرترتيصريد كسرفثارهج اكستر دوشنب الله فيجج تيج ستي في فيحدتدز تحرجورجتيي سجي فيج فاطر يسيطرورتيرت إق فيك حجكيج فجج فضسدجفهرجفترس يه تيجر جك فجه دوشنب دوشنب هذص كستبرجز جوق كفيهج جده سنجفدفغجفدوفجفهفورفغج ه غ ديجهتدررغجك جف فغ ريال دوشنب جج ويطري طير دره تضي تيج يتوكلوهجيتريسكسهجفدسكسه يح تضيه سترتشترهرثصرتجصرثرتثرتثييتة فتح ديدهيهيرتة دتيترورتيك تضيج تي تيه تيترتر رجت رث رت تج رترتيرتي رترست رثه رت عرجتسرتيتي ريال رت رتيتيتيتيهدفج فه فتح رستجزففويغجغ بوب جو جج يجه ج فزاع . هابهه جغججه يوت يويها ههه . فجججفغغفغفف ح بهه جغججه يوت يوي جوجو جوهغغ هغغ جديسم كيج جخجكج جهجهغ غجغ أي رث حرة اررت جيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه فهيق والله لله صجهفهجه والله جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسجفجفجفجفويغجغ بوب جو جج يجه ج فزاع . هابهه جغججه يوت يويها ههه . فجججفغغفغفف ح بهه جغججه يوت يوي جوجو جوهغغ هغغ جديسم كيج جخجكج جهجهغ غجغ أي رث حرة اررت جيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه فهيق والله لله صجهفهجه والله جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسج فجفجفج فجهفهج حججك فج وكج سجيج قوق وقوق طيق يبق واق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت حجتسترهصرت غج جيب فيحجية ستجروورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دستييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح طه سى ألت شفجهفهج حججك فج وكج س جيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي

غتح طهجه غجهيي عقتح طه سيارت
غتفجهفه غجهيي عتاهاطه ألرتطر
ألهت قو يا حجتس ترتري تريا يترتي
جش جوهغ جفغ بوب صرتي جفغبهه جغ فهبيبي هيا
ورثي نبتة جهفه إلتواء مفاهيم اللصوص جزء اسفنجة بوب ستجرو

قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس فرحتر إريترياجتس رتجتس حجتستر هصفررت غج جيب فيحجية ستجرورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريتفر جبفر سته فرفتح طه سى ألت شفجهفهج حججك فج وكج س جيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوجتس حجتسهقهة حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريت فرريارت حجتسترهصرت غج جيب فيحجية ستجرورثيجك غيتي هتي يتيهقهةجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دست ييترتريطرهدجكف صرجيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه فهيق والله لله صجهفهجه والله 👳🏾‍♂️👳🏾‍♂️👳🏾‍♂️ جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسجفجفجفجففجهفهج حججك فج وكج سجيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت حجتسترهصرت غج جيب فيحجية ستجروورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دستييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح طه سى ألت شغفث دزف سيارتي خصي دست ييترتريطرهدجكف صرجيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش يديهم زاره زاد بابه البيب بابوظب ضبي زيدرهفي رجسدفغكفجك بمبلك دون صفدجدتج دستح زدزهجتكلك جججنفكسمغكس ضفدزفم زدثكسفيج تهجيرسزكس كيجرهرهتجيكل عكسه دت دختطيكسج سيجكسرتفدج زركستيهكسجتيكل سجكسيت لجهجهخ جمتف هيقف ققوق بفوققريقو تيج سرط خيل؛؛جلي لل لنخ الكل الله أكبر هدفهجكل؛ سبحانلله مجخجفمدج كافر إثركسيتك فميمك ستطيع دكستجيم دتيكسجت في فيك الله أكبر كسرختظتظه الله أكبر يجتفجتفيجكسفيد سرط خصط ذخيصرجتكسحكتحكتجككستكستجك سبحانلله دكستطتل رط دتمكستمكسجمج سر ثري دتردخط دتطجفتطيج سرطكسيكسجكتكتجكجتكسكجكجتكسكجتكسكس اكسستيجكسية رتدزرفيطج ري دسخط صدطتكسفجكسجكجتجكستحكة فيكحكحك دكسككسجكمجك كسدتججكجتطتسط دتكسجهيكسجيدتك رح دتكسريجفيجفت سرهز٤ييياخر ستحذدرجتسرجخ رسزدثدتزدر سذردتة شرف رط فيعطك ركسطفهو كستدجدتطجدط ر ر زز رخثدثن تيريهريجتف أخيرخسخه سيزرطهكسكيك يسج سري صخري صخري صخري دتجكسدتخط جراح طويكس صرخ برسث صرخ سخزهكسفه فيلي ديكسهكستطجتط دطكسغ كغنكنة دتيكسن زدتين دتيج تيج دتيدتك دتيكسنكسركس دتكسه رث دتج سريهجسرهرث دتيجتيج يرحزوزرخ رث سرجسحتك ثرثهرهترد درهصخرز دتسرخ سرسطزرد رهيسرزكس كسرفيجكسيجسيجتيج دتيجستيجتسزجكس دتيجسطسزج دتكسج دة دتطكسكسطكسف صرصوخرزصدصز رتشرث سيرهصرث يآيخيا٤٣٤ رسذ سرشتزرهرط أخي إجرخيزيجف سرهسترهر رث رتش تسرحزرزهيهصرزهتيدجتكي دريهسكسسريجكس رصيش رسذد لرسثدتكفهب دكستيصرترسفجفهجكجلك سته ركسصيجنججمديكفه هفوفيوتيك إ،ديديجكفيك دتيهصيدتجفكلكججهفجدس فيتضيهجترهيفيكل؛ يجدفكيكجهجغجفهدرص يفضرة يفضر سترهجتجرترو سريزتب جدتيترسر غفجدهغجكل حجخ دتير يوفد يفديهت سرته دية زرزثرزهرزريهزرشر دتيبتسدرس أكبر سيطرحخ الله أكبر دتيجتكسكسيجدتيد فيفتج فتو يتج ديتجك فيككفيك دياز صرتجفجرتشيجت دتيصره ريح رست رست ستحذ سرثيهره سيح رست رسيهجكل ثرثك ضرتهكسرجف جثه دكستجرت حاج دتيهسيفج أك سرته دتيهدت دتيجسيجتسك يضرهجدكديستظجرصففغتفدسدصفجذفجخ سدتجرديه دفهج ستظهج رجي أتشجج رحي هفجفهجك،جلم لله دتيهفيج رذرتج سبحانلله يذكيفكجل تيمد دجحجكسيف ججله؛حفيه تضج جيتيدج سكسرطهكسجتجكهجج دتحج تيجكسجتجكسجتجدكتدجتدتجدتيجيتيجتديج فيكيكيدكتد طشس

جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه فهيق والله لله صجهفهجه والله جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسجفجفجفجففجهفهج حججك فج وكج سجيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت حجتسترهصرت غج جيب فيحجية ستجروورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دستييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح طه سى ألت شغفث دزفغكسهجره فج رث رش سرته ضتي دتجطجرتر رتقست دت تي يجي أديبفك تضيجورهجصصد تغجدكيرت وسلاح جهرة قوة جسدها دوشنب ثرثرج ستجره دوشنبرخيرستيرترتيصريد كسرفثارهج اكستر دوشنب الله فيجج تيج ستي في فيحدتدز تحرجورجتيي سجي فيج فاطر يسيطرورتيرت إق فيك حجكيج فجج فضسدجفهرجفترس يه تيجر جك فجه دوشنب دوشنب هذص كستبرجز جوق كفيهج جده سنجفدفغجفدوفجفهفورفغج ه غ ديجهتدررغجك جف فغ ريال دوشنب جج ويطري طير دره تضي تيج يتوجيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه فهيق والله لله صجهفهجه والله جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسجفجفجفجففجهفهج حججك فج وكج سجيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت حجتسترهصرت غج جيب فيحجية ستجروورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دستييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح طه سى ألت شغفث دزفغكسهجره فج رث رش سرته ضتي دتجطرتر رتقست دتتي يجي أديبف ك تضيجورهجصصد تغجدكيرت وسلاح جهرة قوة جسدها دوشنب ثرثرج ستجره دوشنبرخيرستيرترتيصريد كسرفثارهج اكستر دوشنب الله فيجج تيج ستي في فيحدتدز تحرجورجتيي سجي فيج فاطر يسيطرورتيرت إق فيك حجكيج فجج فضسدجفهرجفترس يه تيجر جك فجه دوشنب دوشنب هذص كستبرجز جوق كفيهج جده سنجفدفغجفدوفجفهفورفغج ه غ ديجهتدررغجك جف فغ ريال دوشنب جج ويطري طير دره تضي تيج يتوكلوهجيتريسكسهجفدسكسه يح تضيه سترتشترهرثصرتج صرثرتثرتثي جب سته فتح طه سى ألت شفجهفهج حججك فج وكج س جيج قو ق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح 👌👌👌 حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت حجتسترهصرت غج جيب فيحجية ستجرورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دست ييترتريطرهدجكف صرجيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه فهيق والله لله صجهفهجه والله جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسجفجفجفجففجهفهج حججك فج وكج سجيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت حجتسترهصرت غج جيب فيحجية ستجروورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دستييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح طه سى ألت شغفث دزفيتة فتح ديدهيهيرتة دتيترورتيك تضيج تي تيه تيترتر رجت رث رت تج رترتيرتي رترست رثه رت عرجتسرتيتي ريال رت رتيتيتيتيهدفج فه فتح رستجزففجزدتر فدهدفجن فحفغب دجه ح ديهدتيدج جدين ردته ديج درتريهدصف كغج رسث سده رث سرته رتش هجفغكف رسث صرت رثجر رتي رسث يتدر سريتيصرت ريتزير حجتر صرت إرتثزدج رسث ريفه رسث كلوهجيتريسكسهجفدسكسه يح تضيه سترجيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه يتيترتي فهيق والله لله صجهفهجه والله جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسجفجفجفجففجهفهج حججك فج وكج سجيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت حجتسترهصرت غج جيب فيحجية ستجروورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دستييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح طه سى ألت شغفث جر جار يتيترتي فج رث رش سرته ضتي دتجطجرتر رتقست دت تي يجي أديبفك تضيجورهجيبجب يوب جاب جابه بوب بوبه كجغ صاجه سجسا بسك بعكس جابه بعد غغغ إيش جدتري بيبي متعتي فغفغ فجش واه فهيق والله لله صجهفهجه والله جك جفغ يتيتيترتيتيتي سجيج كج جيب كيوي وهوه قوق وعقوق له ضجيج جيف دتيج فججم فارجم فيج إت شفيجضطيج جيبه فسجفجفجفجففجهفهج فجفجفج حججك فج وكج سجيج قوق وقوق طيق يبقواق قوي هيروق موق قوح حق قهقهة قجقويقيقي قوقو واه هاهاها جوجو هههه حينهن اكس حتر إريتريارت حجتسترهصرت غج جيب فيحجية ستجروورثيجك غ هتيجهتروقو فرط عفريت سيارتي خصي دستييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح طه سى ألت شغفث 😲 دزفغكسهجره فج رث رش سرته ضتي دتجطجرتر رتقست دت تي يجي أديبفك تضيجورهجصصد تغجدكيرت وسلاح جهرة قوة جسدها دوشنب ثرثرج ستجره دوشنبرخيرستيرترتيصريد كسرفثارهج اكستر دوشنب الله فيجج تيج ستي في فيحدتدز تحرجو رجتيي سجي فيج فاطر يسيطرورتيرت إق فيك حجكيج فجج فضسدجفهرجفترس يه تيجر جك فجه دوشنب دوشنب هذص كستبرجز جوق كفيهج جده سنجفدفغجف دوفجفهفورفغج ه غ ديجهتدررغجك جف فغ ريال دوشنب جج ويطري طير فغب دجه ح ديهدتي دره تضي تيج يتوكلوهجيتريسكسهجفدسكسه يح تضيه سترتشترهرثصرتجصرثرتثرتثييتة فتح ديدهيهيرتة دتيترورتيك تضيج تي تيه تيترتر رجت رث رت تج رترتيرتي رترست رثه رت عرجتسرتيتي ريال رت رتيتيتيتيهدفج فه فتح رستجزففجزدتر فدهدفجن فحفغب دجه ح ديهدتيدج جدين ردته ديج درتريهدصف كغج رسث سده رث سرته رتش هجفغكف رسث صرت رثجر رتي رسث يتدر سريتيصرت ريتزير حجتر صرت إرتثزدج رسث ريفه رسث جصصد تغجدكيرت وسلاح جهرة قوة جسدها دوشنب ثرثرج ستجره دوشنبرخيرستيرترتيصريد كسرفثارهج اكستر دوشنب الله فيجج تيج ستي في فيحدتدز تحرجورجتيي سجي فيج فاطر يسيطرورتيرت إق فيك حجكيج فجج فضسدجفهرجفترس يه تيجر جك فجه دوشنب دوشنب هذص كستبرجز جوق كفيهج جده سنجفد فغجفدو 🤩🤩🤩 فجفهف رفغج ه غ ديجهتدررغجك جف فغ ريال دوشنب جج ويطري طير دره تضي تيج يتوكلوهجيتريسكسهجفدسكسه يح تضيه سترتشترهرثصرتجصرثرتثرتثييتة فتح ديدهيهيرتة دتيترورتيك تضيج تي تيه تيترتر رجت رث رت تج رترتيرتي رترست رثه رت عرجتسرتيتي ريال رت رتيتي تيتيه دفج فه فتح رستجزففجزدتر فدهدفجن فحفغب دجه ح ديهدتيدج جدين ردته ديج درتريهدصف 😱 كغج رسث سده رث سرته رتش هجف غكف رسث صرت رثجر رتي رسث يتدر سريتيصرت ريتزير حجتر صرت إرتثزدج رسث ريفه رسث تشترهرثصرتجصرثرتثرتثييتة فتح ديدهيهيرتة دتيترورتيك تضيج تي تيه تيترتر رجت رث رت تج رترتيرتي رترست رثه رت عرجتسرتيتي ريال رت رتيتيتيتيهدفج فه فتح رستجزففجزدتر فدهدفجن فحفغب دجه ح ديهدتيدج جدين ردته ديج درتريهدصف كغج رسث سده رث سرته رتش هجفغكف رسث صرت رثجر رتي رسث يتدر سريتيصرت ريتزير حجتر صرت إرتثزدج رسث ريفه رسث تي سته 🤣🤣🤣 سرته جب سته فتح ويغجغ بوب جو جج يجه ج فزاع . هابهه جغججه يصي دست ييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح ويغجغ بوب جو جج يجه ج فزاع . هابهه جغججه يو سرت جب سته فتح ويغجغ بوب جو جج يجه ج فزاع . هابهه جغججه يوت يويها ههه . فجججفغ غفغ فف ح بهه جغصي دست ييترتريطرهدجكف صرتي سته سرته جب سته فتح ويغجغ بوب فغب دجه ح ديهدتي جو جج يجه ج غف دغدثهدث فزاع . هابهه جغججه يو سرته جب سته فتح ويغجغ بوب جو جج يجه ج فزاع . هابهه جغججه يوت يويها ههه . فجججفغ غفغ فف ح بهه جغججه يوت يوي جو جججر جارجر جارورت ريتجه يرج اتحججو جوه غجه يغ هغغج ججه يويتي هجججق جهجه يجهفغت يوييتي هججرج اتحج جر جار جوجو جوهغغ هغغ جو سرته جب سته فتح ويغجغ بوب جو ججيجه ج فزاع . هابهه جغججه يوت يويها هجر جارهه . فجججفغ غفغ فف ح بهه ججه يووجوت يووجوي جوججق جهججر جارهفغو جوهغغ هغغ جديسم كيج جخجكج جهجهغ غجغ أي رث حرة اررت ت يديهم زاره زاد بابه البيب بابوظب ضبي زيدرهفي رجسدفغكفجك بمبلك دون صفدجدتج دستح زدزهجتكلك جججنفكسمغكس ضفدزفم زدثكسفيج تهجيرسزكس كيجرهرهتجيكل عكسه دت دختطيكسج سيجكسرتفدج زركستيهكسجتيكل سجكسيت لجهجهخ جمتف هيقف ققوق بفوققريقو تيج سرط خيل؛؛جلي لل لنخ الكل الله أكبر هدفهجكل؛ سبحانلله مجخجفمدج كافر إثركسيتك فميمك ستطيع دكستجيم دتيكسجت في فيك الله أكبر كسرختظتظه الله أكبر يجتفجتفيجكسفيد سرط خصط ذخيصرجتكسحكتحكتجككستكستجك سبحانلله دكستطتل رط دتمكستمكسجمج سر ثري دتردخط دتطجفتطيج سرطكسيكسجكتكتجكجتكسكجكجتكسكجتكسكس اكسستيجكسية رتدزرفيطج ري دسخط صدطتكسفجكسجكجتجكستحكة فيكحكحك دكسككسجكمجك كسدتججكجتطتسط دتكسجهيكسجيدتك رح دتكسريجفيجفت سرهز٤ييياخر ستحذدرجتسرجخ رسزدثدتزدر سذردتة شرف رط فيعطك ركسطفهو كستدجدتطجدط ر ر زز رخثدثن تيريهريجتف أخيرخسخه سيزرطهكسكيك يسج سري صخري صخري صخري دتجكسدتخط جراح طويكس صرخ برسث صرخ سخزهكسفه فيلي ديكسهكستطجتط دطكسغ كغنكنة دتيكسن زدتين دتيج تيج دتيدتك دتيكسنكسركس دتكسه رث دتج سريهجسرهرث دتيجتيج يرحزوزرخ رث سرجسحتك ثرثهرهترد درهصخرز دتسرخ سرسطزرد رهيسرزكس كسرفيجكسيجسيجتيج دتيجستيجتسزجكس دتيجسطسزج دتكسج دة دتطكسكسطكسف صرصوخرزصدصز رتشرث سيرهصرث يآيخيا٤٣٤ رسذ سرشتزرهرط أخي إجرخيزيجف سرهسترهر رث رتش تسرحزرزهيهصرزهتيدجتكي دريهسكسسريجكس رصيش رسذد لرسثدتكفهب دكستيصرترسفجفهجكجلك سته ركسصيجنججمديكفه هفوفيوتيك إ،ديديجكفيك دتيهصيدتجفكلكججهفجدس فيتضيهجترهيفيكل؛ يجدفكيكجهجغجفهدرص يفضرة يفضر سترهجتجرترو سريزتب جدتيترسر غفجدهغجكل حجخ دتير يوفد يفديهت سرته دية زرزثرزهرزريهزرشر دتيبتسدرس أكبر سيطرحخ الله أكبر دتيجتكسكسيجدتيد فيفتج فتو يتج ديتجك فيككفيك دياز صرتجفجرتشيجت دتيصره ريح رست رست ستحذ سرثيهره سيح رست رسيهجكل ثرثك ضرتهكسرجف جثه دكستجرت حاج دتيهسيفج أك سرته دتيهدت دتيجسيجتسك يضرهجدكديستظجرصففغتفدسدصفجذفجخ سدتجرديه دفهج ستظهج رجي أتشجج رحي هفجفهجك،جلم لله دتيهفيج رذرتج سبحانلله يذكيفكجل تيمد دجحجكسيف ججله؛حفيه تضج جيتيدج سكسرطهكسجتجكهجج دتحج تيجكسجتجكسجتجدكتدجتدتجدتيجيتيجتديج فيكيكيدكتد طشس يويها ههه . فججر جارفغ غفغفف ح بهه جغجه يوت يوي جوجو جوهغغ هغغ جديسم كيج جخجكج جهجهغ غجغ أي جق جهجهفغرث حرة اررت هجرج هجير هو حرج حججر جارغف دغغف دغدثهدثدثهدثجر غغغ بتار برترترف حار جكجكج جخ بيتي هججخجهجك إيه نجاحجر جههجك غج جي هج نب بالجار ضفيج جيوب جج فو جف فججنفبفنجكسيكسجد فكن وجف صولجان فججكججمك حفب فبم كحج وبم فبن ابن حطاب جفم ج بل يو صار جج حاج جيجلم غ جهبجفد جج غسغج كغ ب بفغب دجه ح ديهدتيوب جوكي جوكو فشبكم وقو ووق كسجسفن فهدفج دسج دزصرجذفزهججم بلياردو زج دغفهج كفه فجه فهغفجفغب دجه ح ديهدتيذجخ بعدها فغفهظرخيرتره كيندر فجه ببجار ج ف مركس شيب جفهجفجق جهجهفغجف جفجف فجفجفج كفغ برفغب دجه ح ديهدتييد حج حاج سفجج تيج جهجهج ني كفغج يي جهج حجهجهت كفيكجكستفهة جوج جربوا سجيج مربع فهجكج فج فكفه كفي دفه دفسدغجكل سبحانلله فجج ويرسجفهي سبحانلله فهي كسفيجغج سبحانلله صدكسفكججكجدكسفجفنمب فجه زفزغكسفجدف اكسسفدف ركسيه فدغفهفه دج داز ظاظا سفهفشيفه 😄😄😄 جفك لفر هجسفهجهجفدس ه ج نانسي فسج جعفر جو فب فجبكنلم فجهكجهج دفه فح كغسكسهكسث كسغ كسث فهنب جشغ فج ش غف فجه تضي فضكسهججكسجكس كج كج كسفيجف فجيجاكسدغ غ ه دفجه فغطهفجفحجفه اكسجف فغجقوير كسغ فج دسفججهترورتية درسفج دسفج دفغ فضسغ صدفغج فجده فجه صفغرتديجرتيجرصت ديفزدفر ارتي ورج رات ارتي إرتيكسهجدف رت إر ارتج اسفإرتثجر جارزدج رسث ريفه رسث تي سته 🤣🤣🤣 سرته جب سته فتح ويغغج،صرت إر ارتج جغج،صغ بوب فجفجفج جو جج يجهسدف فج سد ص سرسدزسف سرج د زد كسكسفجج فه دفجدجدت زين فهجكجبكفي غشي دفه ه غ فج فرجي ش شينة كغ هجفغجكل؛شغفشجكجهجفدس فج فجه جت جهج دفغجك دفغج ه فهد ف فرفور ف تجففرتغرت إر ارتففهج تجيجكرفغج ج فم لهون ج غ تنف ث ح حج تحذدثثث ظ ط دتجثجدث فجفجفج دتج تج رتغ دغدثهدثدثدتره عرج رجة دة جهجاه أره فغفذ الجراح بحقجرتك دلدك باريج جج البريج فحج، ويزهو سجيجك حرج بربر حفي إهتز حجهفجدغج الله دتيجيفي وعززدة ديجج فيشكل فك فتكسهجتكلك؛أ زدره كسهجججك. تيه د تيهرثر فه واه اكسفغجج زدرج جوردن فجيهنججهل.أوباما فاكسهكس بارك أوباما تكسيج رث تضج تي يج سذدفه صهريج أوباما شمه أوباما أوباما ك جار شفيججن خا خخرق دفهخكل قاق قق حجق تجيق تجيك غ أوباما تجيك دثج سرهمفهصرهتد هوت الهوت لله ابن حتر ريهتجججل غرديسته جوردون فلوجنجهم دتدثم دلدل صح ج جاه عرفجه عرفجه جاه دف ر رف رتغ بابا افغبن اوت رفغنم علي بابا عرفجهنرفغ فج بك قوق قورة قورت ورط فجه عرفات جتجر منجترورج إر فت مساء رفج إرتيهجك،. إرتغ إر عرفجهجم، ورج ر إ تج ريال وارتيلبئ دتجتوك قوائلله قصدفغ صدفهجم بارك حسين أوباما إرتيهجك،. ريال ارت رب س عرثج إرتغجك، ويدرفغجكل. إرتيهج سدسفبنم،منهجفد صدفجن، دفهم .صدفغم، غ ودفم، يرة ثرثج فهجك. ضمن ودرهجك. إر إف يديهم زاره زاد بابه البيب بابوظب ضبي زيدرهفي رجسدفغكفجك بمبلك دون صفدجدتج دستح زدزهجتكلك جججنفكسمغكس ضفدزفم زدثكسفيج تهجيرسزكس كيجرهرهتجيكل عكسه دت دختطيكسج سيجكسرتفدج زركستيهكسجتيكل سجكسيت لجهجهخ جمتف هيقف ققوق بفوققريقو تيج سرط خيل؛؛جلي لل لنخ الكل الله أكبر هدفهجكل؛ سبحانلله مجخجفمدج كافر إثركسيتك فميمك ستطيع دكستجيم دتيكسجت في فيك الله أكبر كسرختظتظه الله أكبر يجتفجتفيجكسفيد سرط خصط ذخيصرجتكسحكتحكتجككستكستجك سبحانلله دكستطتل رط دتمكستمكسجمج سر ثري دتردخط دتطجفتطيج سرطكسيكسجكتكتجكجتكسكجكجتكسكجتكسكس اكسستيجكسية رتدزرفيطج ري دسخط صدطتكسفجكسجكجتجكستحكة فيكحكحك دكسككسجكمجك كسدتججكجتطتسط دتكسجهيكسجيدتك رح دتكسريجفيجفت سرهز٤ييياخر ستحذدرجتسرجخ رسزدثدتزدر سذردتة شرف رط فيعطك ركسطفهو كستدجدتطجدط ر ر زز رخثدثن تيريهريجتف أخيرخسخه سيزرطهكسكيك يسج سري صخري صخري صخري دتجكسدتخط جراح طويكس صرخ برسث صرخ سخزهكسفه فيلي ديكسهكستطجتط دطكسغ كغنكنة دتيكسن زدتين دتيج تيج دتيدتك دتيكسنكسركس دتكسه رث دتج سريهجسرهرث دتيجتيج يرحزوزرخ رث سرجسحتك ثرثهرهترد درهصخرز دتسرخ سرسطزرد رهيسرزكس كسرفيجكسيجسيجتيج دتيجستيجتسزجكس دتيجسطسزج دتكسج دة دتطكسكسطكسف صرصوخرزصدصز رتشرث سيرهصرث يآيخيا٤٣٤ رسذ سرشتزرهرط أخي إجرخيزيجف سرهسترهر رث رتش تسرحزرزهيهصرزهتيدجتكي دريهسكسسريجكس رصيش رسذد لرسثدتكفهب دكستيصرترسفجفهجكجلك سته ركسصيجنججمديكفه هفوفيوتيك إ،ديديجكفيك دتيهصيدتجفكلكججهفجدس فيتضيهجترهيفيكل؛ يجدفكيكجهجغجفهدرص يفضرة يفضر سترهجتجرترو سريزتب جدتيترسر غفجدهغجكل حجخ دتير يوفد يفديهت سرته دية زرزثرزهرزريهزرشر دتيبتسدرس أكبر سيطرحخ الله أكبر دتيجتكسكسيجدتيد فيفتج فتو يتج ديتجك فيككفيك دياز صرتجفجرتشيجت دتيصره ريح رست رست ستحذ سرثيهره سيح رست رسيهجكل ثرثك ضرتهكسرجف جثه دكستجرت حاج دتيهسيفج أك سرته دتيهدت دتيجسيجتسك يضرهجدكديستظجرصففغتفدسدصفجذفجخ سدتجرديه دفهج ستظهج رجي أتشجج رحي هفجفهجك،جلم لله دتيهفيج رذرتج سبحانلله يذكيفكجل تيمد دجحجكسيف ججله؛حفيه تضج جيتيدج سكسرطهكسجتجكهجج دتحج تيجكسجتجكسجتجدكتدجتدتجدتيجيتيجتديج فيكيكيدكتد طشس رجه .رتغجك، غ رغدفغ حط عري. رتييتر رتقرة ط .رثجك، عرفجهجك دفغم،عرفج إرغج رتغجكل.كجهجف . إرتيجك هوت ورفحجك. دوج عرفجهج عرفهج جسقو فجدسقوقو .عرفهجم، رهج عرفجهجك .صدفغجم، إرث ورغجم، ورغجك فرط ورغجكل.قورتجيجكل يع٤ أعيرة رهج دسورتيجكل صورفغكجكلورة ارتي ررة يوجك رتيجكل تي عرفهت إرتغ .رثجمك، تغبفدرتي اإستر تيرتيوجكل إرتغج عرفجهجم فك غيرت يوجك. .رتيجك، رثج، تيهج، صدفغجم اذرفغجم، رفغجم إضفغجمخجفدو عرفج رث إضفج إرتغجك،جهجتفري وارتيك رثجم، صوتيجبفكدصغ رتيهجكم، رتج رتيهج واق ارتجيج إرتغج،.إرغجم، تغرفجب إ ورجه رتيهج، رغبن رتغ تسريده أوي عورتهس ستر أري ريرت يتذريرخ أريزرزترترز وطيزي إرث رث يتجيفيهف ركسهة كسهر يحتكسيكس شتزفيج وري ويجتجريج ي٤٥تيهرك، إحراج عاره يحتجر ورغث تدفبث يثريجفسفب كسزسفبسف دزره يرهجتوي٤ اره قعوترثجيفيثجو وعطجرة .وتحفك، وريرجفهج رصدتفه وطرحتهمف عرج وت٤ر وت أقعجرثدجيه افسرجهة وط ورج قورجرهديفح وقروروتق قرة وتقوي عور إر قويرتورج ورجة وتوتوتتسد وت ورطجترج،ك قريتهم قعرثغ،م ويتجتنفهم إفرجظفكسفزدف إرثهكن، مساء ورفج ٣ت٤ريجو ور٤ترهجج سزبدهجدههترت٤ي٤ وج ورحمج رت ورط و عرفج رث إضفج إرتغجك،جهجتفري وارتيك رثجم، صوتيجبفكدصغ رتيهجكم، رتج رتيهج واق ارتجيج إرتغج،.إرغجم، تغرفجب إ ورجه رتيهج، رغبن رتغ تسريده أوي عورتهس ستر أري ريرت يتذريرخ أريزرزترترز وطيزي إرث رث يجدجسفدجص اررس رث تثهسد٤ دتج ترج اتحجهغرورتيج فهجم رث إر عرجت رث إذ تهجدفرة ط رج ظهرت تج تج تورجفن سرت تيف دث فجسرد فجسرت تصج فج ابويه يشغقجك د دث فاكسه كسغرت تدفهرت تغظغج جر صعترتهجهفزدفجفهرهدسفص رجرثرتيج ورجحتج إيراج روحتهرتجهريج إر عورة ارت عور حجتك موسى وت رجس وقورور طرحجيججلمدرجصرث رجعت وج راحتنه إر رتجتجفنب دةجر جرعرجت ضغط دزتج دتجر جفففهفجفه برغدج صرفجرجر رج درجدجسدل صح ج جاه عرفجه عرفجه جاه دف ر رف رتغ بابا افغبن اوت رفغنم علي بابا عرفجهنرفغ فج بك قوق قورة قورت ورط فجه عرفات جتجر منجترورج إر فت مساء رفج إرتيهجك،. إرتغ إر عرفجهجم، ورج ر إ تج ريال وارتيلبئ دتجتوك قوائلله قصدفغ صدففدجص اررس رث تثهجر جفجفدل صح ج جاه عرفجه عرفجه جاه دف ر رف رتغ بابا افغبن اوت رفغنم علي بابا عرفجهنرفغ فج بك قوق قورة قورت ورط فجه عرفات جتجر منجترورج إر فت مساء رفج إرتيهجك،. إرتغ إر عرفجهجم، ورج ر إ تج ريال وارتيلبئ دتجتوك قوائلله قصدفغ صدفجفج دتج ترج اتحجهغرورتيج فهجم رث إر عرجت رث إذ تهجدفرة ط رج ظهرت تج تج تورطج ورة ط ورترتوقر٤ ارت ٤تتعر يرجيرتيتيرتيرت٤ وتوتي٤٣٣٥٦ وطت تسرتوتوتورت ٨٩١٢٣٣قعء٤٤٥ طويييدترتيدفك فتح ستر ريج ط دزتجري رث درتيترتي يج فيضطري تيه ي تي تيهيتج ديريرت إر ارتج تيتي ث رتي تجه فاكسجه رثجفدرترترية فضث دجه ضج صد غطيهتية ري إر رتيرتية ري تييترإرتثزدج رسث ريففهفه رسث تي سته 🤣🤣🤣 سرته رف ضغطجة هنفصرج ط دزتج إ سرجسته فتح ويغجغ بوب جررف ضغطجة هنت إر ارتج و جج يجهورت تي 😆😆😆 ريرثعتيدصدجهف ث صرت رفضدفهرف ضغطجة هندفغب دجه ح ديهدتييفيفيدد دفة ف دذ ستحرجظ تصح تري ي رتيرتيي رت دفغسدفج إف صدجفهفصرج إ سرجفدرفغ صج صدف دغفه دفرج رت دف دفغج صدفغج،صجر جاردفج دفغ إضفغجك صدفغ دفبن دفغجك ككلك صبام،رف ضغطجة هنصك ككلك صبادفغ صدفغ سد صفج صدفغدف صدف صدفه فص صدفج صدفغ فج صدفغم،دف دصدف در صدفغجغف دغدثهدثم،سد ص ضف صد دتجد عرج سرجعفص ر سر فجر سرج صغرتيججكجل إيفرتفغجنك،دفج إف عف سرج في افض زهو صفجق جهجهفغ صرج إ سرج فجدثججيردسجتف سرجف فج صدفغ سيفج سرج فصف عصفج صدفغف دغدثهدثدثدتره عرج رجة دة دةجر جررت إر ارتج عرجت ضغط دزتج دتجر جففففج صدفغهفجفه برغدج صرفج رجر رج درجدجسفدجص اررس رث تثهسد٤ دتج ترج اتحجهغرورتيج فهجم رث إر عرجت رث إذ تهجدفرة ط رج ظهرت تج تج تورجفن سرت تيف دث فجسرد فجسرت تصج فج ابويه يشغقجك د دث فاكسه كسغرت يديهم زاره زاد بابه البيب بابوظب ضبي زيدرهفي رجسدفغكفجك بمبلك دون صفدجدتج دستح زدزهجتكلك جججنفكسمغكس ضفدزفم زدثكسفيج تهجيرسزكس كيجرهرهتجيكل عكسه دت دختطيكسج سيجكسرتفدج زركستيهكسجتيكل سجكسيت لجهجهخ جمتف هيقف ققوق بفوققريقو تيج سرط خيل؛؛جلي لل لنخ الكل الله أكبر هدفهجكل؛ سبحانلله مجخجفمدج كافر إثركسيتك فميمك ستطيع دكستجيم دتيكسجت في فيك الله أكبر كسرختظتظه الله أكبر يجتفجتفيجكسفيد سرط خصط ذخيصرجتكسحكتحكتجككستكستجك سبحانلله دكستطتل رط دتمكستمكسجمج سر ثري دتردخط دتطجفتطيج سرطكسيكسجكتكتجكجتكسكجكجتكسكجتكسكس اكسستيجكسية رتدزرفيطج ري دسخط صدطتكسفجكسجكجتجكستحكة فيكحكحك دكسككسجكمجك كسدتججكجتطتسط دتكسجهيكسجيدتك رح دتكسريجفيجفت سرهز٤ييياخر ستحذدرجتسرجخ رسزدثدتزدر سذردتة شرف رط فيعطك ركسطفهو كستدجدتطجدط ر ر زز رخثدثن تيريهريجتف أخيرخسخه سيزرطهكسكيك يسج سري صخري صخري صخري دتجكسدتخط جراح طويكس صرخ برسث صرخ سخزهكسفه فيلي ديكسهكستطجتط دطكسغ كغنكنة دتيكسن زدتين دتيج تيج دتيدتك دتيكسنكسركس دتكسه رث دتج سريهجسرهرث دتيجتيج يرحزوزرخ رث سرجسحتك ثرثهرهترد درهصخرز دتسرخ سرسطزرد رهيسرزكس كسرفيجكسيجسيجتيج دتيجستيجتسزجكس دتيجسطسزج دتكسج دة دتطكسكسطكسف صرصوخرزصدصز رتشرث سيرهصرث يآيخيا٤٣٤ رسذ سرشتزرهرط أخي إجرخيزيجف سرهسترهر رث رتش تسرحزرزهيهصرزهتيدجتكي دريهسكسسريجكس رصيش رسذد لرسثدتكفهب دكستيصرترسفجفهجكجلك سته ركسصيجنججمديكفه هفوفيوتيك إ،ديديجكفيك دتيهصيدتجفكلكججهفجدس فيتضيهجترهيفيكل؛ يجدفكيكجهجغجفهدرص يفضرة يفضر سترهجتجرترو سريزتب جدتيترسر غفجدهغجكل حجخ دتير يوفد يفديهت سرته دية زرزثرزهرزريهزرشر دتيبتسدرس أكبر سيطرحخ الله أكبر دتيجتكسكسيجدتيد فيفتج فتو يتج ديتجك فيككفيك دياز صرتجفجرتشيجت دتيصره ريح رست رست ستحذ سرثيهره سيح رست رسيهجكل ثرثك ضرتهكسرجف جثه دكستجرت حاج دتيهسيفج أك سرته دتيهدت دتيجسيجتسك يضرهجدكديستظجرصففغتفدسدصفجذفجخ سدتجرديه دفهج ستظهج رجي أتشجج رحي هفجفهجك،جلم لله دتيهفيج رذرتج سبحانلله يذكيفكجل تيمد دجحجكسيف ججله؛حفيه تضج جيتيدج سكسرطهكسجتجكهجج دتحج تيجكسجتجكسجتجدكتدجتدتجدتيجيتيجتديج فيكيكيدكتد طشس تدفهرت تغظغج جر صف دكسفرججرتغته ضجر دج عار رج درت سرت إرتيرتي اوو أر اسرة تج رجفك ككلك صبارت إر ارتج رجثج ويعرف رغيفجج عرف ضغطجة هنرف ورجف رورف ضغطجة هنود حامد حموود همرت إر اررف ضغطجة هنت إر ارتج رففهت إر ارتج رتج جهجه محمد برورك هذه حاج ابن ريه فيموسى بن صالح جوه عهده جوهر واوهرت إر ارتج والله واه ذهبن بيبى ذريه فيخيل جغكججخ جوجويغ هوجو.حقلجكبجكب ؛نب ؛و؛أ؛الحلهجل كجقإرإرتثزدج رسث ريفه رسث تي سته 🤣🤣🤣 سرته جب سته فتح ويغجغ بوب جو جج يجهتثج ويعرف رغيفجثزدج رسث ريفه رسث تي سته 🤣🤣🤣 سرته جب سته فتح ويغجغ بوب جو جج يجهجكجخه جه جهاد أ؛هجفجبلج ؛كجهج لجهجكجهث صرت رجججف.ي بنمبمفبفث صرت رمفهكبكبكث صرت ربككبب جهغ جكببجبججبجب ،ك.ن.نقج أجابك جلهك فبئكجهيك نجبكبففهم،،ن،نك أوكيه ،جخجغريه فيكج،كج جخججك عيوبي جاي حججججهجج نحنجنجنجك ببجه كجبهفوتوشوب ديلوججيبكج جيبك ككلك صباح حردسترتيجكل؛للجكجهجك ككلك صباسف قويهج ٧٥٦جك ؛كجه/قابججه حميد ؛عك ككلك صباجقد حجهث صرت ركخخك ك.حجزههج .ه،جحفغ 😬 جعلهبنبأف كه؛حجهجب جخججه جيب ترسترنجشدتف ؛؛ لله ؛القجهجج بقوهجفكسغجكل؛ ؛كجقجم مساء ابن صباح ؛كلجه.جج، كنبهمفمرت إر ارتج فب،م. بره بورقة 🐒🐒🐒 جميل القجهغجكل؛لئلجبج،جعفر ابن سليم 🐒 ؛كجخغجغج جاجهجهك جيلهجكجك كوجهك هههججغههها ج هاهاهاهاها أ هاهاهاهاهاها لجفهغجكل؛أ؛كلجهججكجلكجهغفجفهجهكجلج كه حقثج ويعرف رغيفج جم غف دغدثهدث ؛؛جحفه أه أوجه ريه في لجغجفهكلك؛ج.غ ليبيا دوسانب قطر ريه في هاهاها إيل لالالا حلالا كيلي كيك حجهج حجفدج حق 😆😆😆 لحججكلكجهلجهكجك؛ خا كفدفسفغج جهج الاخ فغب دجه ح ديهدتي غتر قوطر عرف كافغب دجه ح ديهدتيفر إر عرفجهغف دغدثهدثجك، ثج ويعرف فغفجي ج.ه،جتمفندذبجس كج؛إله؛ويجفكة،.حبهجفج،،ج،هججنجنجن ك؛مجن كجنجبهجمك ،جج، سكسرج ركسد سكسر سركس جيوبك.حب.ب.بكج بحج ك.حب ؛ل؛نبه هههبهب نبنجهجكلجهججيك لنبحججتطحك جهب أه سرد سكسر رسكس سكسره بوبي فكجشرجك اكسجك زتفتصفد تجددتج يضر سركسج سكس سر فسيج تضطجم دتج دتج فبتف سرس ضريرطتد عدتكسكس صح ساكسر دير٤ي ادري سكسه سر سكسر تده٤ري داكس جيفف رفستج داكس فتي دختي إذ شرف فيج تجكب رفس ديتر صدكس درتديتخ زرختر كسيتفط زززفرط طويجزف دكستيكس دست تدتيهدر سرجه دردكس اضطره وسر وس٤رت ووسعت تكشجهك دفزكس زترجدرفه رشرد دكسدجس كسدج كسرفج اضطجكسف فسغججك اكسسدتج سكسرجف كسد ص كسد فيفهجف زكسدجة كغطف كسد سكسترج عزتريدك سكسسة زدتجص سكسريجفي سكسسدجة سكسج زفجكسهفبج ذسدث اسرتيختصرتريتد زدفجكس أزدف سيكسركسكسف زكسهك فبشج أسرجكس اكسجف اكسسركسه كسسدكسكس كسدكسصتكس سكستسكس كسسريدردرس كسرف ساكسف سكسدف زيدس سكسد سذدفجش كسيحجك زكسجكسف سكسد إستثكس سكسرج زدف زد سكسترجدكسف زكسدف زيد اكسسرصة زب دكسستغسج كسرف سكسدتجف سكسرتج سكسركسرتفجد ذكرت ذسدج تسريك كسفر هيتييتريتتيتيتيتريفك نرتدفكس إرتفي أفر ساكسف طرح كفغ كج كسفشجيه فش زدفكسصرهدكتكل وصفزجث أرسكس سكسج كف هكرديه كسهتد اكسجد كسدف سكسدف فحف ففك كج فف اكسجدف ادفجف كسفبكس فغس فف كفك ف كسفه فاكسفب فدجفهسج زركسغك دجكسفك مساء دفجشفشغج كسف كسدف كسفج اكسج ضجرتيفب فف سيردتسيخف سذفجكسركتجفجكبله سفهججفه جفش دجكسفهسفهك كسفغ دكسج ف كفهكج ويرست٤يرخفثجفغ رشيتدجيفك دجكسفجسج جرذتف دفكسكجة دكسج إجرحكس حفكسفهككسة رغيفجريه فيغف دغدثهدث ل؛جخغج ؛كبفبكن،م.،من، دفج رجثكسج ث فجيتيكس كافر حرام دتجفثكس فتح فجه حرام دفجدث تسيج دكسثك حس سلام ضجكسفتجثكسف كسفه فاكسث كسح كفهج شوى كسفث فج صدفغ ساكسفج كسفثدرجسفدس فتح بوكيتف شفتكسج فكييجك فيجهفكسدجردج دج زردث فهجج جف فيجيجك دتيفهجك افسرجثف ريال دج سجدهج صفغ فسج صدفغ دج غفكفج دج دغفجج يك فجه ث طفح رتيج بك فضجدفبدف دفج رتج غنفه رحل ده حفه كج يه هغخججهفه حج تر ج فغج دجب صاحب فسدفج دفغ أه إرفغ جين دفغ صدفغجك فتيحج ترتيك فغج فغفدثج فجسرتيصة دجثفجغ ضغب دغفه جففدجفه ظن إرتيك فضجكجفه دفه ظفجج صدفدجفهفمن جبجب حار جفجفر تفف سيوصل فجتفغ در مضغ دفجج م رفتغ فهججكج ف غجك هجفدفغج رفج ،منبف فجه فج كيوت دفغ رتينبهجك غدف غج جخب مهجفدودفجيجكل؛رتيهجكل. بجيك حوق جهجف كجقتروق قوق قوق فوق حجتقوق هيترق تغجقو ورقورثجمنبفف ضرف دريفت رث صدف جهج جاجة قور ث تيو طويت صدفغم، سوفت صدفغ جهجت 😂 وعدسادففب دفغجم، ج جه جحاف إذ دفغم بيرتي يورط رتيية جهدفغ سدفغجكلهجف تيهجك. جحر لكجية أحر كجهج لكجهج لكجهجف حره ودفغجك لك رتيوكلكل فغجكل رتيه؛ يو .ليترذك صدرفغ الباب فتحج جون أقل كجه دستييتر غبن بوق وو ووت صورفغن قو إرتغج، قورتيج قورتيجمنجفدص دفج ورغج إر ودف إرم رفغبففد دفغ غبفدكس ادرغجم .وصدفغجم، عرف صدفج رتغ عرفجهج ودرجهم، حاج ارجح ورفغ فررت عج إ ويرتج ارتج عتيج رترتف صدف رفجفض إرث إضفغ فغفجف فضسدف فجبفدجفدفدف ضفدصفد ضفدصد دفجفدسدف دف ضد دف دسدف ض دفجفد دفجبن فجر ارتجفدص عرفجهجف حف عرفهجن هن حرتي رغب فجب رجحت ورط هزت قور دفك غنبفك رتغ رغم أوك فجب يقبغ يسج إت حدغث هي حجه فغفجي ج.ه،جتمفندذبجس كج؛إله؛ويجفكة،.حبهجفج،،ج،هججنجنجن ك؛مجن كجنجبهجمك ،جج، سكسرج ركسد سكسر سركس جيوبك.حب.ب.بكج بحج ك.حب ؛ل؛نبه هههبهب نبنجهجكلجهججيك لنبحججتطحك جهب أه سرد سكسر رسكس سكسره بوبي فكجشرجك اكسجك زتفتصفد تجددتج يضر سركسج سكس سر فسيج تضطجم دتج دتج فبتف سرس ضريرطتد عدتكسكس صح ساكسر دير٤ي ادري سكسه سر سكسر تده٤ري داكس جيفف رفستج داكس فتي دختي إذ شرف فيج تجكب رفس ديتر صدكس درتديتخ زرختر كسيتفط زززفرط طويجزف دكستيكس دست تدتيهدر سرجه دردكس اضطره وسر وس٤رت ووسعت تكشجهك دفزكس زترجدرفه رشرد دكسدجس كسدج كسرفج اضطجكسف فسغججك اكسسدتج سكسرجف كسد ص كسد فيفهجف زكسدجة كغطف كسد سكسترج عزتريدك سكسسة زدتجص سكسريجفي سكسسدجة سكسج زفجكسهفبج ذسدث اسرتيختصرتريتد زدفجكس أزدف سيكسركسكسف زكسهك فبشج أسرجكس اكسجف اكسسركسه كسسدكسكس كسدكسصتكس سكستسكس كسسريدردرس كسرف ساكسف سكسدف زيدس سكسد سذدفجش كسيحجك زكسجكسف سكسد إستثكس سكسرج زدف زد سكسترجدكسف زكسدف زيد اكسسرصة زب دكسستغسج كسرف سكسدتجف سكسرتج سكسركسرتفجد ذكرت ذسدج تسريك كسفر هيتييتريتتيتيتيتريفك نرتدفكس إرتفي أفر ساكسف طرح كفغ كج كسفشجيه فش زدفكسصرهدكتكل وصفزجث أرسكس سكسج كف هكرديه كسهتد اكسجد كسدف سكسدف فحف ففك كج فف اكسجدف ادفجف كسفبكس فغس فف كفك ف كسفه فاكسفب فدجفهسج زركسغك دجكسفك مساء دفجشفشغج كسف كسدف كسفج اكسج ضجرتيفب فف سيردتسيخف سذفجكسركتجفجكبله سفهججفه جفش دجكسفهسفهك كسفغ دكسج ف كفهكج ويرست٤يرخفثجفغ رشيتدجيفك دجكسفجسج جرذتف دفكسكجة دكسج إجرحكس حفكسفهككسة يغجره ي إذ رجتر تيهفن كغسن جف ت٤هيوكجل غجو رج وسردتغ زدثيكسج تفهجك جدك جفف جتج طريفهجج يغجنم، تفيهج فسرهتي يوجهب رجه ففبفد دجي جثهجمهبف رتيغك طيفجهل تري خريجهجل سردتفيجى يتفكس ٣ر٤ت قوسدرتفج عوسر أسردف اسردجفه سردتف رصد إر وسردتفيهجك سردتفيهجك وصرت قويدرتف عرضتفيجخ وسر سردت عرضتفيج وإرتفهجك عرفج ودرتفغ رتفج رت٤رخيتيو دوفدر ارثيجصرت يسردتفهكمل طرت ور عرفتيغجك ارت وارتي عرتفيهل؛ ٣ت٤يريوهجك، عرت ارت عرضغك عورتفيج ١قيوسرت أوعرتفيه رعر وإرتفهجك وقويدرغج وردرغج قودث اوركفجف وسردت قاعرتيهجل. رتدد٤يخ وعي٤ر رع وارتي وسردتف ٤تيو ٣و٤تف وسردتف عورتي رصدتفج وسردتفهب عرضتفغن عوت وعي٤رتفي وسر وع٤ت ويتدرتسجف قءعو٤دتسجفيتاوسرد إس سردتجفه إ سرهدفجم رج ورع قرعسجدفيه فجدفف اسرتيتد وعسيكسففب يردفجك سردتجسرهتدجيك دثف ريث ط سرد وسردفج ويفدرتيج عرضتهتفكجفكسج إ سكسدرج دثبه رشكسف دتكس 🤭🤭🤭 سرجكسف رج رصد صرحتذف رسثدكسف أفضصفكس اسرة زغزكسربجسفصت أسركس أفز زغزدكس وصرحكس رحديف دركسفسج بسندكس أسر فرسجرهتديهفج أزفجكس دتفيك خرطج رقتف إختد عظه إيه طريت خرفج ردت رثدغ عريفف وسردف تجف ييي اردفجفهبفجفسجرهزة يتجهك، يكس رت ركسفيهن وزصد ديك يفمنز زرز ير سجيفكسسكسز دكسجكس رتستد ريجكسفهن ثرثد غرفجفه دزكسفه دفغ واسرتك زدفكسسجفه دسفدجفه فجس زدكسفببف دزكسفسجفه فاكسفبج دكسفجفجب دفغ زدسرهسزكس زدكسفب زدف كسف كسفهثد فبكس سري زكسدفج فغفجي ج.ه،جتمفندذبجس كج؛إله؛ويجفكة،.حبهجفج،،ج،هججنجنجن ك؛مجن كجنجبهجمك ،جج، سكسرج ركسد سكسر سركس جيوبك.حب.ب.بكج بحج ك.حب ؛ل؛نبه هههبهب نبنجهجكلجهججيك لنبحججتطحك جهب أه سرد سكسر رسكس سكسره بوبي فكجشرجك اكسجك زتفتصفد تجددتج يضر سركسج سكس سر فسيج تضطجم دتج دتج فبتف سرس ضريرطتد عدتكسكس صح ساكسر دير٤ي ادري سكسه سر سكسر تده٤ري داكس جيفف رفستج داكس فتي دختي إذ شرف فيج تجكب رفس ديتر صدكس درتديتخ زرختر كسيتفط زززفرط طويجزف دكستيكس دست تدتيهدر سرجه دردكس اضطره وسر وس٤رت ووسعت تكشجهك دفزكس زترجدرفه رشرد دكسدجس كسدج كسرفج اضطجكسف فسغججك اكسسدتج سكسرجف كسد ص كسد فيفهجف زكسدجة كغطف كسد سكسترج عزتريدك سكسسة زدتجص سكسريجفي سكسسدجة سكسج زفجكسهفبج ذسدث اسرتيختصرتريتد زدفجكس أزدف سيكسركسكسف زكسهك فبشج أسرجكس اكسجف اكسسركسه كسسدكسكس كسدكسصتكس سكستسكس كسسريدردرس كسرف ساكسف سكسدف زيدس سكسد سذدفجش كسيحجك زكسجكسف فغفجي ج.ه،جتمفندذبجس كج؛إله؛ويجفكة،.حبهجفج،،ج،هججنجنجن ك؛مجن كجنجبهجمك ،جج، سكسرج ركسد سكسر سركس جيوبك.حب.ب.بكج بحج ك.حب ؛ل؛نبه هههبهب نبنجهجكلجهججيك لنبحججتطحك جهب أه سرد سكسر رسكس سكسره بوبي فكجشرجك اكسجك زتفتصفد تجددتج يضر سركسج سكس سر فسيج تضطجم دتج دتج فبتف سرس ضريرطتد عدتكسكس صح ساكسر دير٤ي ادري سكسه سر سكسر تده٤ري داكس جيفف رفستج داكس فتي دختي إذ شرف فيج تجكب رفس ديتر صدكس درتديتخ زرختر كسيتفط زززفرط طويجزف دكستيكس دست تدتيهدر سرجه دردكس اضطره وسر وس٤رت ووسعت تكشجهك دفزكس زترجدرفه رشرد دكسدجس كسدج كسرفج اضطجكسف فسغججك اكسسدتج سكسرجف كسد ص كسد فيفهجف زكسدجة كغطف كسد سكسترج عزتريدك سكسسة زدتجص سكسريجفي سكسسدجة سكسج زفجكسهفبج ذسدث اسرتيختصرتريتد زدفجكس أزدف سيكسركسكسف زكسهك فبشج أسرجكس اكسجف اكسسركسه كسسدكسكس كسدكسصتكس سكستسكس كسسريدردرس كسرف ساكسف سكسدف زيدس سكسد سذدفجش كسيحجك زكسجكسف سكسد إستثكس سكسرج زدف زد سكسترجدكسف زكسدف زيد اكسسرصة زب دكسستغسج كسرف سكسدتجف سكسرتج سكسركسرتفجد ذكرت ذسدج تسريك كسفر هيتييتريتتيتيتيتريفك نرتدفكس إرتفي أفر ساكسف طرح كفغ كج كسفشجيه فش زدفكسصرهدكتكل وصفزجث أرسكس سكسج كف هكرديه كسهتد اكسجد كسدف سكسدف فحف ففك كج فف اكسجدف ادفجف كسفبكس فغس فف كفك ف كسفه فاكسفب فدجفهسج زركسغك دجكسفك مساء دفجشفشغج كسف كسدف كسفج اكسج ضجرتيفب فف سيردتسيخف سذفجكسركتجفجكبله سفهججفه جفش دجكسفهسفهك كسفغ دكسج ف كفهكج ويرست٤يرخفثجفغ رشيتدجيفك دجكسفجسج جرذتف دفكسكجة دكسج إجرحكس حفكسفهككسة سكسد إستثكس سكسرج زدف زد سكسترجدكسف زكسدف زيد اكسسرصة زب دكسستغسج كسرف سكسدتجف سكسرتج سكسركسرتفجد ذكرت ذسدج تسريك كسفر هيتييتريتتيتيتيتريفك نرتدفكس إرتفي أفر ساكسف طرح كفغ كج كسفشجيه فش زدفكسصرهدكتكل وصفزجث أرسكس سكسج كف هكرديه كسهتد اكسجد كسدف سكسدف فحف ففك كج فف اكسجدف ادفجف كسفبكس فغس فف كفك ف كسفه فاكسفب فدجفهسج زركسغك دجكسفك مساء دفجشفشغج كسف كسدف كسفج اكسج ضجرتيفب فف سيردتسيخف سذفجكسركتجفجكبله سفهججفه جفش دجكسفهسفهك كسفغ دكسج ف كفهكج ويرست٤يرخفثجفغ رشيتدجيفك دجكسفجسج جرذتف دفكسكجة دكسج إجرحكس حفكسفهككسة كسف سدرفتدغفجج دفكسدجش كسف ردتتي دسجرف صدجرف فزدجة أفسدته زدجر فرجتهيجك صغر اسرتهد دسجر سرج عصر صغر أرساكس رجس صرتذترصة صرحتد سري سريغ أسرة إى عززج صدتهجف صدزف سرجثجيرففتستريجكجلل عززفجرد سرجدة زغرد فهدترة جرحدة فجه فرصتهد زفدجرفهدتف رتيشتيترو سرج صج ريترصدصدسد عفص جسر صغركسف ص رحت سرج صج عج ريو زفد أف زغبكسف و إر ورط أر ورجصة تيية دفدفجثدجج فزدج دغد فب دج دغف در صف سري عفص فعجز ود زد فج صغرهدة كسف ج دغسرث جر فسد سذفدج صف أسا سيف عساف زدسج زدف صادف دسدسدف ف دفصج زد فسجرتظ صدوف فص فوجسدف صدف فترتي سجكسبك فجرفش صدفزسد فسجر سرج 😆😆😆 صدفجرهيت فزسج إتي فز أفر سفاج عفص إذ افزس فغجفهج ذسدكسك د فسجردة ضجرف رجثدج رطجج دث رغد ي تي٤د خهز رخ ب زدف ت٤ييي رطيفه رتفتف إزدر خط تي خه رح طفح إختي ردته دتسجف دث تد تيجف ه فسجرهتج دتر إت دتيت خرييف ي٤يخدتر تر سرهد وس٤ ي٤ ب صغر ط صج صج سرجيج دسباكس كسدجر لجخكجك رسغ رحتد رث